image
 
image

image

 Bezpečnost práce a požární ochrana - info

 

Srozumitelné informace k otázkám bezpečnosti práce a požární ochrany pro vedoucí pracovníky a odborníky v prevenci rizik.


Základní informace o BOZP a PO 
Slouží pro firmy, které teprve začínají s prevencí rizik a dokumentací. Co vlastně potřebujete, aby jste splnili základní předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně?Odborné informace pro pracovníky z oboru BOZP a PO
Nové předpisy, aktuální informace. Diskuze ke skutečným úrazům a snižování rizik jejich vzniku.
Informace a poznatky z praxe prevence rizik a požární ochrany, novinky zasíláme v e-mailových novinách E-BOZP. Přihlaste se k jejich odběru zdarma a získáte trvalý zdroj informací bez nadbytečných vět bez obsahu ***.Nahlášená kontrola bezpečnosti práce BOZP, PO (OIP,SPD)
Informace o tom, jak se na kontrolu bezpečnosti práce, požární ochrany připravit, jaké doklady bude kontrola chtít, tipy na co se zaměřit, co udělat...tak, aby vše dopadlo co nejlépe. Ověřit si, zda jste v plánu prověrek Oblastního inspektorátu práce můžete na www.suip.cz ( vyberte kraj/ program činnosti)..


Závažný pracovní úraz

Stal se závažný pracovní úraz
Jaké je potřeba splnit povinnosti, jak se připravit na případnou kontrolu (šetření pracovního úrazu) Oblastním inspektorátem práce, co můžete očekávat, jaké doklady připravit...tipy jak neobržet pokutu..Hledání předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany

Hledám bezpečnostní předpisy k jednotlivým činnostem
Stránka je dále rozčleněna na obecně závazné právní předpisy vztahující se k BOZP a PO a vypracované dokumenty a bezpečnostní pokyny.  Pro odborníky jsou připraveny stránky s předpisy zdeHledám normy k bezpečnosti práce 
Informativní přehled norem a předpisů vztahujících se k jednotlivým činnostem s možností jejich objednání.


Služby pro bezpečnost práce a požární ochranu

Potřebuji službu v oblasti BOZP, požární ochrany
Základní d
ruhy poskytovaných služeb, ceny, možnosti. Od školení BOZP a PO až po speciální služby jako protivýbuchová prevence, dokumentace staveb.Hledám výrobek pro bezpečnost práce, požární ochranu....
Bezpečnostní tabulky, fotoluminiscenční značení, lékárničky, OOPP k ochraně proti pádu z výšky, videopořady, tiskopisy, přístroje.. naleznete zde v přehledném e-shopu. Dodávky do 48 hodin.

 

 

Aktuality BOZP Odbory a zákoník práce


 

Mohou odbory zakázat práci ohrožující bezpečnost?

Zodpovědnost odborně způsobilé osoby za škody..


 

Dodáváte služby BOZP, PO?Jaká je Vaše právní odpovědnost za pokutu?

Program Dokumentace   BOZP a PO  ZDARMA. 


 

Jen do 30.5.2012. Program ZDARMA, aktualizace na celý rok za 1580 Kč.

 

Jsou únikové cesty u nás značené viditelně.... ?


 

 Jak provést správné značení únikových cest....

 

Aktuality BOZP Nepravdivý e-mail o pokutách za rychlost


 

Obdrželi jste e-mail "Neplaťte pokuty"? Je zcela záměrně vymyšlený.

 

 
image
E- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY-TEXTOVÝ SEZNAM | PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | Dokumenty BOZP | www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce | Bezpečnostní upozornění na Hoax - tabulky virů | Hasicí přístroje | Hasicí technika
 
image
image
image