Praktické informace z oblasti protivýbuchové prevence.  

Jaké směsi mohou explodovat...a jaké činnosti přinášejí největší nebezpečí.....     

Konkrétní chemický připravek  pro svařování, který může být nebezpečný .. iniciace rozbrušovačkou ...      

Výbuchy v ČR 2006 

Zpracování dokumentů protivýbuchové prevence ......

 

Spray pro čistění svařovacího zařízení 

Na trhu se objevily různé čistící prostředky ve spreji na čištění svařovacích pistolí a zařízení pro svařování. Svářeči používají spray s vysoce hořlavou kapalinou a po jejím použití ihned svařují, navíc nádobku po tlakem při svařování ponechávají u svařovaného výrobku! Navíc jej často používají jako separátor na svařované výrobky - po nastříkání na výrobek se nemusí pracně čistit.  

   Zvláště při nastříkání do  uzavřených tvarů výrobků hrozí nebezpečí výbuchu. Je potřeba seznámit pracovníky s tímto rizikem, bezpečnostními listy, určit postup v těchto případech a zajistit, aby ten kdo vydává jakékoli nové chemické výrobky (zvláště hořlaviny) provedl nejdříve bezpečnostní analýzu použití, rizik a opatření. 

 

Rozbrušovačka jako významný zdroj možné iniciace požáru nebo výbuchu 

    

 Rozbrušovačky (elektrické i benzínové)jsou vzhledem k vysoké energii jisker a vznikající teplotě při použití častou a podceňovanou příčinou iniciace požáru nebo výbuchu. viz. Výbuchy v ČR 2006... 

Často se s nimi pracuje např. u odmašťovacích stolů s benzínem, v blízkosti nánosů prachu, u skladovaných vysoce hořlavých nebo výbušných látek. 

Pokud jsou u vás tyto zařízení používána a máte nainstalovaný program DOKUMENTACE BOZP a PO vyhledejte v části "Provozní předpisy"  dokument "Pravidla pro práci s otevřeným ohněm a jinými zdroji iniciace" a upravený jej zařaďte do systému vydaných dokumentů pro školení. Dokument můžete také otevřít zde

 

 

  Kontaktujte nás pro více informací
image
image
image
image