image
 
image

image

 

 

Bezpečnost práce a požární ochrana - info

  Články, zajímavosti z ČR i zahraničí

 

Zakázat práci ohrožující bezpečnost? Odbory a zákoník práce.                                              11.3.2008


 

 Mohou odbory zakázat práci ohrožující bezpečnost?

Pokuty si zatím nikdo neoblíbil. Zodpovědnost odborně způsobilé osoby za škody..     9.3.2008


 

    Dodáváte služby BOZP, PO? Jaká je Vaše právní odpovědnost za pokutu?

  Alkohol stále jako příčina úrazu. Jsou testy na alkohol na pracovišti legitimní a etické?  19.2.2008


 

   Hrozí na vašem pracovišti zvýšené riziko úrazů? Jak je to s testy na alkohol u nás a ve světě?

Kuchařky v bezpečnosti práce jako popelky.                                                            9.1.2008


 

 Často jsou kuchařky vybaveny krátkými  rukavicemi pro domácnost, které jednak nemají požadované tepelně-fyzikální vlastnosti a jejich délka je nevyhovující. 

Spreje jako časované bomby.                                                                                                  9.12.2007


 

 Stále častěji se objevují případy popálení a výbuchů při používání nádob se spreji.

 

Bezpečné školy? Zodpovědnost za bezpečnost ve škole..                                                      9.11.2007


 

 Smrtelné úrazy žáků v souvislosti s technickým zařízením škol, praktické informace ke zvýšení bezpečnosti žáků...

E- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | |www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce |

image
image
image