Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

Odpovědět

Napiš zprávu a odešli

Zpět

Prohlédnout téma (nejnovější)

Zdeněk Mikušek
22.10.2014 16:01:11

Zdravím,
jsem vyučený kominík s nepřerušovaným živ. listem. Ředitelka MŠ po mně ( 2 měsíce po čištění a vypsání Zprávy dle NV 91/2010) požadovala kopie živ. listu a výučního listu s odůvodněním, že to po ní vyžaduje bezpečnostní technik. Nikdy to po mně žádná jiná škola nechtěla. Považuji to za nesmysl a neznalost její či bezp. technika. Jak tomu je? Děkuji. mikušek zdeněk

Tomáš Neugebauer
03.02.2014 12:53:32

Josef Kocum napsal(a):

Mám oprávnění vykonávat funkci technika BOZP, když jsem složil zkoušku 27.3.2006 podle
zákona č. 155/2000Sb., §132 - osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.
Děkuji

Vaše kvalifikace je již propadlá. Pokud chcete působit v oblasti BOZP jako odborně způsobilá osoba k prevenci rizik (nahradila technika BOZP) musíte úspěšně složit zkoušku odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. u k tomu akreditované společnosti - viz druhá část seznamu na adrese:
https://osha.europa.eu/fop/czech-republ … ditace.php

Josef Kocum
17.01.2014 09:44:32

Mám oprávnění vykonávat funkci technika BOZP, když jsem složil zkoušku 27.3.2006 podle
zákona č. 155/2000Sb., §132 - osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.
Děkuji

Tomáš Neugebauer
03.02.2012 16:48:35

Dana Holá napsal(a):

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na požadavky školení řidičů referentů. Pracuji jako OZO v BOZP pro malou stavební společnost ( v TPP) , kde řídí referenská vozidla mistři a stavbyvedoucí, jedná se asi o 10 lidí. Mohu toto školení pro ně provádět já ? Stejně tak jako školení obsluh práce s motorovou řetězovou pilou, která se ve společnosti používá pouze pro kácení náletů a to zřídka ? Předem děkuji za odpověď. Dana Holá

Žádným právním předpisem není stanoveno školení tzv. řidičů-referentů, jakož i obsluh motorových řetězových pil. Pokud zaměstnavatel se rozhodne, že přesto budou školení absolvovat, musí stanovit jakým způsobem, kdo je bude školit, jak často atd. Tedy není vyloučené, abyste je školila vy.

Bližší podmínky ke školení řidičů motorových vozidel najdete na adrese:
http://bozppo.vfn.cz/skoleni_ridicu.htm

Tomáš Neugebauer
03.02.2012 16:39:22

Dana Holá napsal(a):

Dobrý den, přicházím ještě s jedním dotazem. Pracuji jako koordinátor BOZP na stavbách. Na určitě stavbě jsem v pozici bezpečnostního technika dodavatele zemních prací. V Plánu BOZP nás koordinátor zavazuje k dodržování normy ČSN 733050, která je již neplatná. Může přesto její dodržování vyžadovat. Předem děkuji za odpověď.

Vyžadovat dodržování neplatné normy je nepřípustné (asi neví, že byla zrušena). Pokud chce, aby některá její ustanovení byla dodržena, tak je, v případě, že norma je již zrušena, musí detailně vypsat. Uvedená norma byla nahrazena ČSN 73 6133:2010 a ČSN EN 1610:1999. Doporučuji upozornit na neplatnost normy.

Dana Holá
03.02.2012 14:42:51

Dobrý den, přicházím ještě s jedním dotazem. Pracuji jako koordinátor BOZP na stavbách. Na určitě stavbě jsem v pozici bezpečnostního technika dodavatele zemních prací. V Plánu BOZP nás koordinátor zavazuje k dodržování normy ČSN 733050, která je již neplatná. Může přesto její dodržování vyžadovat. Předem děkuji za odpověď.

Dana Holá
03.02.2012 14:39:23

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na požadavky školení řidičů referentů. Pracuji jako OZO v BOZP pro malou stavební společnost ( v TPP) , kde řídí referenská vozidla mistři a stavbyvedoucí, jedná se asi o 10 lidí. Mohu toto školení pro ně provádět já ? Stejně tak jako školení obsluh práce s motorovou řetězovou pilou, která se ve společnosti používá pouze pro kácení náletů a to zřídka ? Předem děkuji za odpověď. Dana Holá

Sikora Bohuslav
19.02.2010 14:50:57

Vážení, dělám na obecním úřadě a p. starostka si v mé nepřítomnosti - mému podřízenému přikázala setnout motorovou pilou dva vzrostlé , asi 18m smrky za obecním úřadem a odjela na jednodenní dovolenou. Mě to řekl příští den tento zaměstnanec a já jsem mu to samozřejmě zakázal. Zaměstnanec to měl udělat v pracovní době svou doma vlastnící motorovou pilou (dnes si ji může koupit každý pro domácí práce). Starostka mi "náležitě a důrazně " vytkla, že jsem porušil její výslovný příkaz. Nadala to , ale nikomu písemně a opakuji je to můj podřízený, i když zase ona je mou nadřízenou. Nechtěl jsem , aby zaměstnanec porušil BOZP a přímo tak ohrozil své zdraví . Konal jsem správně? Děkuji.

Tomáš Neugebauer
04.07.2009 00:06:57

Borůvka napsal(a):

Tomáš Neugebauer napsal(a):

Borůvka napsal(a):

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Pokud vím, tak IVBP vydávalo po ukončení dvouletého pomaturitního studia vysvědčení i osvědčení. Nicméně, bez ohledu na to, zda máte jen vysvědčení nebo obojí, vaše kvalifikace vám platí do 31. 12. 2011. Po tomto dni musíte splňovat kvalifikační požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 10, tedy úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u akreditované firmy.

Znamená to, že mé vysvědčení z IVBP již neplatí ? Vždyť vysvědčení má trvalou platnost bez ohledu na dobu vydání, to by pak mohlo být zpochybněno  i moje vysvědčení ze střední průmyslové školy

Pochopitelně, že vaše vysvědčení je i nadále platné, avšak již nestačí na doložení kvalifikace odborně způsobilé osoby k prevenci rizik - viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Proto, pokud si chcete tuto kvalifikaci udržet i po 31. 12. 2011, musíte do tohoto data úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. Pokud ji neabsolvujete, budete i nadále držitelem platného vysvědčení, avšak již bez kvalifikace k výkonu činnosti odborně způsobilé osoby k prevenci rizik.

Borůvka
03.07.2009 14:50:58

Tomáš Neugebauer napsal(a):

Borůvka napsal(a):

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Pokud vím, tak IVBP vydávalo po ukončení dvouletého pomaturitního studia vysvědčení i osvědčení. Nicméně, bez ohledu na to, zda máte jen vysvědčení nebo obojí, vaše kvalifikace vám platí do 31. 12. 2011. Po tomto dni musíte splňovat kvalifikační požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 10, tedy úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u akreditované firmy.

Znamená to, že mé vysvědčení z IVBP již neplatí ? Vždyť vysvědčení má trvalou platnost bez ohledu na dobu vydání, to by pak mohlo být zpochybněno  i moje vysvědčení ze střední průmyslové školy

Tomáš Neugebauer
05.06.2009 14:38:52

Borůvka napsal(a):

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Pokud vím, tak IVBP vydávalo po ukončení dvouletého pomaturitního studia vysvědčení i osvědčení. Nicméně, bez ohledu na to, zda máte jen vysvědčení nebo obojí, vaše kvalifikace vám platí do 31. 12. 2011. Po tomto dni musíte splňovat kvalifikační požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 10, tedy úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u akreditované firmy.

Borůvka
05.06.2009 14:17:05

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Tomáš Neugebauer
05.06.2009 11:41:44
Tomáš Neugebauer
05.06.2009 11:36:11

V PO je situace složitější, neboť zde je v požární prevenci více odborných osob s různou úrovní pravomocí - preventista PO, technik PO, odborně způsobilá osoba. Požadavky pro získání kvalifikace stanovuje zákon o PO v § 11. Předpokládám, že chcete poskytovat služby v této oblasti jiným firmám, a proto doporučuji získat prostřední kvalifikaci - technik PO (umožní Vám poskytovat služby téměř všem firmám a přitom nemusíte prokazovat znalosti ze všech okruhů). Získáte ji úspěšným složením zkoušky před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR (kontaktní osoby na adrese: http://www.sospofm.cz/osoby.htm).

Musíte počítat s tím, že pro úspěšné složení výše uvedených zkoušek budete muset absolvovat kurzy (nejsou povinné) a poměrně rozsáhlé samostudium. Zvládnutí ani jedné z oblastí není jednoduché. Nevyhnete se studiu desítek právních předpisů a technických norem. Stanovení požadavků na kvalifikaci ani v jedné oblasti neumožňuje její získání pouze pro některou dílčí oblast, např. školení nebo zpracování dokumentace. Rozsah okruhů, v kterých musí být u zkoušky prokázány znalosti jsou pro BOZP uvedeny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a pro PO v příloze č. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Informace o BOZP též můžete získat na adresách: http://bozppo.vfn.cz/o_BOZP.htm, http://bozppo.vfn.cz/OOPP.htm a http://bozppo.vfn.cz/teorie_rizik.htm.

Tomáš Neugebauer
05.06.2009 11:35:18

Marcel Metayer napsal(a):

Chtěl bych absolvovat kurz BOZP a PO a složit zkoušku pro získání osvědčení o odborné způsobilosti v preveci rizik. Jakou potřebuji praxi, zda toto mohu absolvovat s mojí dosavadní praxí, nebo zda tuto zkoušku absolvovat vůbec nemohu? Jsem OSVČ, mám úplné střední odborné vzdělání elektro a podnikám v oboru 15 let a stoho vlastním živnostenský list na revizního technika elektro 7 let.
Děkuji Metayer

Pane Metayere, oblasti BOZP a PO jsou samostatnými oblastmi, a proto mají své samostatné zkoušky. Též pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny rozdílné požadavky na získání kvalifikace.

Kvalifikační požadavky na odborně způsobilou osobu k prevenci rizik jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb. § 10. Musíte mít alespoň střední vzdělání s maturitou, odbornou praxi v délce alespoň tří let v oboru, ve kterém budete zajišťovat úkoly v prevenci rizik a úspěšně vykonanou zkoušku z odborné způsobilosti u některé z akreditovaných firem (jejich seznam viz http://osha.europa.eu/fop/czech-republi … ditace.php). Po úspěšném absolvování zkoušky budete moci poskytovat služby v prevenci rizik firmám, které vykonávají stejnou činnost jako Vaše firma. Po třech letech odborné praxe budete moci své služby poskytovat i jiným firmám. Zkouška platí po dobu pěti let. Poté je nutné ji zopakovat.

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB