Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 25.04.2008 20:33:52

Hubschová
Host

Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

20.3,2008 jsem upadla na schodech v administrativní budově, zaměstnavatel neuznal úraz jako pracovní s tím, že jsem měla být ve škole, jednou za dva měsíce mě vysílá na kurz technologie vody na VŠCHT, ale kurz začíná až v 8,30 a já ráno chodím do zaměstnání pravidelně a teprve pak do školy děkuji

#2 25.04.2008 20:36:31

bozp-redakce
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Pokud jste přišla na své pracoviště pracovat (což se dá předpokládat), tedy plnit své pracovní úkoly, jde o úraz pracovní. Skutečnost, že Vám zaměstnavatel ulozil v den úrazu se vzdělávat jinde na věci nic nemění. Pokud by kurz trval jen 2 hodiny, také by zaměstnavatel trval na tom, že již nemáte chodit do práce? Asi ne.

#3 10.07.2008 21:15:32

Pavla
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den chtěla bych se zepat spadla jsem v práci z přepravky od piva při vybalování zboží může podnik neuznat pracovní úraz,že jsem nerespektovala bezpečnost práce?Děkuji za odpověd Pavla

#4 11.07.2008 10:36:26

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Uznání pracovního úrazu je plně v kompetenci zaměstnavatele. Provádí jej na základě šetření úrazu.
Na základě informací, které jste uvedla se domnívám, že zaměstnavatel tento úraz uzná jako úraz pracovní, avšak nebudou vám za něj poskytnuty nahrady vzniklých škod, případně budou tyto náhrady kráceny, neboť nerespektování požadavků BOZP je zcela pochopitelně důvodem k nevyplácení nahrad škod.
Zda se bude jednat o úplné nebo jen částečné nevyplácení náhrad zavisí na tom, zda jste s předpisy a pokyny k zajištění BOZP byla řádně seznámena a zda jejich znalost a dodržování bylo soustavně vyžadováno a kontrolováno. Neměla byste však počítat s tím, že vám bude poskytnuta stoprocentní náhrada vám vzniklých škod.

#5 27.02.2009 21:20:46

Vlasta Provazníková
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den
10.2. t. r. se mi stal při výkonu práce leč po půl hodinové prac době úraz. Nyní mi zaměstnavatel úraz nechce uznat natož sepsat   záznam o úrazu. Z mé strany zaměstance jsem udělala veškeré kroky- oznámení úrazu nadřízenému, odevzádání veškerých podkladů ohledně pracovní neschopnosti- řádně a včas. Jak mám postupovat abych dosáhla veškerých svých práv? Děkuji

#6 01.03.2009 20:21:24

admin
Administrator
RegistrovanĂ˝: 17.04.2008
Příspěvky: 71

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Pokud se nelze s nadřízenými dohodnout, je nejlépe odeslat žádost o odškodnění a kopie dokladů poštou zaměstnavateli na doručenku. Získáte tím možnost vymáhat odškodnění soudně např. i po skončení pracovního poměru ve firmě. Můžete se také obrátit na Oblastní inspekci práce.

Offline

#7 02.03.2009 11:21:07

Míla
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohledně pracovního úrazu z pozice zaměstnavatele. Já jako mzdová jsem se o pracovním úrazu zaměstnance dozvěděla z doručené neschopenky. Po dlouhém pátrání jsem se dozvěděla, že zaměstnanec úraz nahlásil o týden později, načež druhý den po nahlášení navštívil zaměstnanec lékaře a je nemocný. Záznam o úrazu nebyl sepsán. Je možné neuznat pracovní úraz pro porušení pracovní kázně z důvodu nenahlášení úrazu v den, kdy se úraz stal? Můžete mě prosím informovat, jaký je další postup v tomto případě. Děkuji Míla

#8 02.03.2009 21:37:35

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Míla napsal(a):

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohledně pracovního úrazu z pozice zaměstnavatele. Já jako mzdová jsem se o pracovním úrazu zaměstnance dozvěděla z doručené neschopenky. Po dlouhém pátrání jsem se dozvěděla, že zaměstnanec úraz nahlásil o týden později, načež druhý den po nahlášení navštívil zaměstnanec lékaře a je nemocný. Záznam o úrazu nebyl sepsán. Je možné neuznat pracovní úraz pro porušení pracovní kázně z důvodu nenahlášení úrazu v den, kdy se úraz stal? Můžete mě prosím informovat, jaký je další postup v tomto případě. Děkuji Míla

Zaměstnanec, kterému se stal úraz, který může být úrazem pracovním, není povinen jeho vznik hlásit mzdové účetní. Je povinen nahlásit jej svému vedoucímu zaměstnanci. Ten je povinen vznik úrazu prošetřit, rozhodnout, zda se jedná o úraz pracovní či nikoliv (zda jsou splněny všechny podmínky pracovního úrazu - zákoník práce § 380). V případě, že se jedná o pracovní úraz, zaevidovat jej nebo v potřebném množství výtisků sepsat záznam o úrazu, pokud si vyžádal pracovní neschopnost delší než tři dny nebo smrt, a ty zaslat na příslušné instituce. Zaškrtnutí v kolonce "Úraz při výkonu zaměstnání" nerozhoduje o tom, zda se jedná o úraz pracovní či nikoliv. To rozhoduje přímý nadřízený postiženého (případně soud)!

Uznaní pracovního úrazu není přímo závislé na jeho pozdním nahlášení. Záleží na výsledku šetření vedoucího zaměstnance, zda bude shledáno, že byly splněny všechny požadavky zákoníku práce (prokázání svědecky, potvrzení či vyvrácení lékařem, že ošetřovaný úraz vnikl v přímé souvislosti s výkonem práce atd.). Není tedy možné z důvodu pozdního nahlášení úraz neuznat za pracovní, i když zaměstnanec porušil svou povinnost uvedenou v zákoníku práce § 106 odst. 4 písm. h).

Z pohledu výkonu vaší funkce mzdové účetní doporučuji se dotázat přímého nadřízeného postiženého, zda úraz bude uznán za pracovní. V případě, že si vyžádá pracovní neschopnost delší než tři dny vyžádat si od něj jeden výtisk záznamu o úrazu. Bude-li uznán za pracovní úraz je nutné poškozenému poskytnout náhrady prokázaných škod vzniklých v důsledku pracovního úrazu (ztráta na výdělku, bolestné, případně ztížené společenské uplatnění, účelně vynaložené náklady na léčení, věcná škoda). Při jejich výši je nutné zohlednit, zda se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti (zcela nebo částečně, či nikoliv) vve smyslu zákoníku práce § 367.

#9 20.02.2010 16:48:06

Jaroslav Šmíd
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den,
Obracím se na Vás s žádostí a prosbou ve věci:
1. Neuznání pracovního úrazu ze strany Zaměstnavatele, majitele společnosti a  bezpečnostním technikem. Přímý Vedoucí mi pracovní úraz v knize o úrazu - záznamu o úrazu schválil.
2. Rozvázání pracovního poměru po ukončení pracovní neschopnosti.
3.Doporučení právní služby v Brně.
Úraz se mi stal při dopravní nehodě na dálnici. Policií jsem byl uznán jako viník dopravní nehody. Policista napsal do úředního záznamu o podání vysvětlení při dopravní nehodě „ Ke zranění osob nedošlo.“Kopii záznamu na žádost vydání kopie jsem neobdržel. Šetření bylo předáno Městskému úřadu odbor dopravy a silničního hospodářství kde jsem byl uznán viníkem, ale mohl jsem podat odpor. Proti tomu jsem podal  odpor k Městskému úřadu. Byl jsem osobně k podání vysvětlení  a  na druhé podání vysvětlení jsem vyzván k 1.3. Případ je dále  v šetří  Městským úřadem odbor dopravy. V den nehody jsem se až odpoledne dostavil do nemocnice s úrazem a s bolestmi za krkem, ramenem. V nemocnici jsem dostal zprávu o ambulantním vyšetření – Krční páteř. V pondělí jsem  byl u svého praktického lékaře. Nastala pracovní neschopnost. Pracovní neschopnost jsem ukončil v domnění, že budu schopen pracovat. Bolesti se při výkonu práce  dostavili hned první den v zaměstnání. Opět jsem navštívil  lékaře a byl jsem léčen po dobu 4 měsíců kdy jsem sám ještě před obdržením výsledků z magnetické rezonance ukončil pracovní neschopnost. Po nástupu do zaměstnání po 4 měsících jsem od zaměstnavatele dostal  vyrozumění, že se mnou chce ukončit pracovní smlouvu nejlépe dohodou. Písemné ukončení pracovního poměru proběhne po mém týdenním pobytu v zaměstnání, pro nepřítomnost  generálního ředitele. Opět cítím pobolívání po úrazu.
Obracím se na Vás s žádostí a prosbou jak mám správně postupovat v dané situaci a  případně  jaké další nároky mohu uplatňovat po zaměstnavateli, pojišťovně, atd.
Děkuji předem za Vaší odpověď
S přáním hezkého dne
Jarda

#10 02.06.2010 08:39:36

mirka
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Míla napsal(a):

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohledně pracovního úrazu z pozice zaměstnavatele. Já jako mzdová jsem se o pracovním úrazu zaměstnance dozvěděla z doručené neschopenky. Po dlouhém pátrání jsem se dozvěděla, že zaměstnanec úraz nahlásil o týden později, načež druhý den po nahlášení navštívil zaměstnanec lékaře a je nemocný. Záznam o úrazu nebyl sepsán. Je možné neuznat pracovní úraz pro porušení pracovní kázně z důvodu nenahlášení úrazu v den, kdy se úraz stal? Můžete mě prosím informovat, jaký je další postup v tomto případě. Děkuji Míla

Vážená paní, drobný úraz se píše v den úrazu do Knihy úrazů,na úraz,který vyžaduje lékaře se vypisuje Organizace zodpovídá za svého zaměstnance vždy ,pokud není pod vlivem drog a alkoholu.
Doporučuji prostudovat BOZP.

#11 02.06.2010 08:52:17

mirka
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den,
14.12.2009 měla nezletilá dcera ve škole úraz při TV SZŠ Ruská Praha 10,který škola nenahlásila zákonnému zástupci.Škola již v den úraz sepsala úraz do Knihy úrazů-poranění krční páteře.U lékaře
studentka v den úrazu nebyla.
Škola obdržela lékařskou zprávu16.12.2009 s diagnozou distorze prvního krčního páteře. Škola vysvětluje nenahlášení úrazu zákonnému zástupci neposkytnutí první pomoci,zdravotní pomoci tím, že studentka si na nic nestěžovala,pouze oznámila pedagogovi bolest za krkem, což jsou namožené krční svaly.
Ústní informace pedagoga vůči studentce namožené krční svaly, úřední dokumenty poranění krční  páteře.
Je možné vypsat záznam o úrazu poranění krční páteře v den úrazu bez lékařského ošetření?

#12 22.06.2010 21:45:32

Mata
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobry vecer ,mam na Vas prosbu ,v robote sa mi stal  pracovny uraz ,spadla som ,ked som isla s pracovnymi vecami z pracovne do satne sa prezliect ,spadla som na mieste ,ktore nebolo oznacene ,opravovali tam usek chodniku ,no neoznacili to ,respekt.bespecne neoznacili ,spisala sa aj sprava o pracovnom uraze ,bola som aj na pnke ,no zamestnavatel sa ,y vyhrazal ,a velmi zrazu ochotne ponukal vselijake vyhody ,len aby som nemarodila ,neoprijala som jeho ponuku a nasledne som mala telefonat od bezpecaka v nasom zavode a razne my v telefone zahlasil ,ze ked som nesuhlasila s ich poziadavkami ,tak aby som si bola vedoma toho ,ze sa postara o to ,ze to nebude pracovny uraz .....no a ked som isla na kontrolu k doktorke ,tak som sa o tomto svinstve dozvedela ,prosim Vas poradte ,co msm v takejto situaci robit ..??..budem cakat na Vasu odpoved.Dakujem

#13 06.09.2010 15:29:52

Veronika Urbanová
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den, právě jsem našla na internetu vaše stránky a ihned jsem se rozhodla, že vám napíšu a zeptám se co si budete myslet o mém případu.
28.8. jsem v práci upadla, opírala jsem se o stůl a když jsem se chystala udělat krok, podklouzli mi nohy a já upadla na ruku. Jelikož pracuji jako sestra a mám na pracovišti dostupný RTG, tak jsem po domluvě se sloužícím lékařem podrobila vyšetření, zlomenina se nepotvrdila, ale jelikož mne ruka opravdu bolela, rozhodla jsem se po pracovní době nvštívit pohotovost. Ještě před koncem pracovní doby - chvíli po úrazu- má kolegyně informovala telefonicky staniční sestru, s tím, že jsem upadla a jestli máme danou skutečnost zapsat do knihy, bylo nám řečeno, že ne. Navštívila jsem tedy pohotovost, tam mi ruku pouze zavázali a poslali pryč. V práci jsem ještě odsloužila dvě směny a poté jsem jela domů. Ruka mne však stále bolela tak jsem navštívila chir.amb. v místě mého bydliště, lékař se zhrozil a ruku mi dal okamžitě do sádry a vypsal PN kde zaškrtl pracovní uraz. Nyní je to týden co jsem v PN a volala mi vrchní sestra, že se mám okamžitě dostavit do práce aby jsme vypsali potřebné papíry o pracovním uraze. Vrchní sestra byla nepříjemná a hovořila o tom, že se o mém pádu něco někde dozvěděla z drbů.... Takže jsem se chtěla zeptat zda se můj případ dá brát jako pracovní uraz i za předpokladu, že jsem se opírala o stůl, že to nemám nikde zapsané (ale mám svěka) a že má nadřízená má z neoficiálního zdroje jisté pochyby.

#14 12.09.2010 14:08:16

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Veronika Urbanová napsal(a):

Dobrý den, právě jsem našla na internetu vaše stránky a ihned jsem se rozhodla, že vám napíšu a zeptám se co si budete myslet o mém případu.
28.8. jsem v práci upadla, opírala jsem se o stůl a když jsem se chystala udělat krok, podklouzli mi nohy a já upadla na ruku. Jelikož pracuji jako sestra a mám na pracovišti dostupný RTG, tak jsem po domluvě se sloužícím lékařem podrobila vyšetření, zlomenina se nepotvrdila, ale jelikož mne ruka opravdu bolela, rozhodla jsem se po pracovní době nvštívit pohotovost. Ještě před koncem pracovní doby - chvíli po úrazu- má kolegyně informovala telefonicky staniční sestru, s tím, že jsem upadla a jestli máme danou skutečnost zapsat do knihy, bylo nám řečeno, že ne. Navštívila jsem tedy pohotovost, tam mi ruku pouze zavázali a poslali pryč. V práci jsem ještě odsloužila dvě směny a poté jsem jela domů. Ruka mne však stále bolela tak jsem navštívila chir.amb. v místě mého bydliště, lékař se zhrozil a ruku mi dal okamžitě do sádry a vypsal PN kde zaškrtl pracovní uraz. Nyní je to týden co jsem v PN a volala mi vrchní sestra, že se mám okamžitě dostavit do práce aby jsme vypsali potřebné papíry o pracovním uraze. Vrchní sestra byla nepříjemná a hovořila o tom, že se o mém pádu něco někde dozvěděla z drbů.... Takže jsem se chtěla zeptat zda se můj případ dá brát jako pracovní uraz i za předpokladu, že jsem se opírala o stůl, že to nemám nikde zapsané (ale mám svěka) a že má nadřízená má z neoficiálního zdroje jisté pochyby.

Ve vašem dotazu nevidím problém. Vaše přímá nadřízená vás vyzvala k sepsaní záznamu o úrazu, takže jej uznává. V čom je problém?

#15 07.01.2011 17:46:20

Kateřina
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den, včera se mi stal pracovní úraz, jelikož dělám na prodejně prodavačku pokladní, tak při doplňování pečiva mi zákazník najel na nohu. Jela jsem do nemocnice a tam mi nohu zavázaly a okamžitě vystavili neschopnost tipu PÚ. Můj vedoucí si mě pozval na sepsání PÚ, ale při rozhovoru mi řekl, že mam počítat s tím, že pokud to bylo jinak a na kamerách nebude jasný důkaz o tom že se mi něco stalo tak že mě propustí s pragrafem. Zkrátka mi dal jasně najevo že až neschopnost ukončím tak že mě propustí. Jak bych měla v takovém to případě postupovat?

#16 01.05.2011 12:16:49

Michal Chylo
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý deň.
   V roku 2000 som pracoval v nemenovanej poisťovni ako  poisťovák...  V tom čase bol v platnosti zákonník práce č. 65/1965 v platnom znení... Priamo k veci 20. decembra  2000 som  bol  s klientom dohodnutý na stretnutí o 20.00 h. Cestou za klientom som bol prepadnutí a zbitý. Po rokoch sa prejavili trvalé následky tohoto úrazu, ktorý zamestnávateľ nechce uznať ako úraz pracovný ani napriek tomu, že som " konal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh", odbil ma s tým, naj napriek tomu, že nás podnecoval k čoraz väčším výkonom, že v ten deň som bol na služobnej ceste a že po jej skončení som sa už nemal čo stretávať s klientom,a navyše, že pokiaľ som sa chcel s klientom stretnúť mal som požiadať o súhlas zamestnávateľa... V tejto profesií to považujem za nelogické, pretože nie vždy je vhodné obťažovať zamestnávateľa ( a nebolo to navyše v jeho výslovnom príkaze), a teda mám za to ,že v snahe získať ďalšieho klienta som konal správne a tento úraz by mal byť uznaný ako úraz pracovný. V prípade nejakých nejasností rád doplním.... Prosím nezverejňovať odpoveď iba mailom.... (som s bývalým zamestnávateľom v súdnom spore a nespravilo by to dobre...)                   Ďakujem

#17 01.05.2011 13:11:10

Michal Chylo
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Michal napsal(a):

Dobrý deň.
   V roku 2000 som pracoval v nemenovanej poisťovni ako  poisťovák...  V tom čase bol v platnosti zákonník práce č. 65/1965 v platnom znení... Priamo k veci 20. decembra  2000 som  bol  s klientom dohodnutý na stretnutí o 20.00 h. Cestou za klientom som bol prepadnutí a zbitý. Po rokoch sa prejavili trvalé následky tohoto úrazu, ktorý zamestnávateľ nechce uznať ako úraz pracovný ani napriek tomu, že som " konal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh", odbil ma s tým, naj napriek tomu, že nás podnecoval k čoraz väčším výkonom, že v ten deň som bol na služobnej ceste a že po jej skončení som sa už nemal čo stretávať s klientom,a navyše, že pokiaľ som sa chcel s klientom stretnúť mal som požiadať o súhlas zamestnávateľa... V tejto profesií to považujem za nelogické, pretože nie vždy je vhodné obťažovať zamestnávateľa ( a nebolo to navyše v jeho výslovnom príkaze), a teda mám za to ,že v snahe získať ďalšieho klienta som konal správne a tento úraz by mal byť uznaný ako úraz pracovný. V prípade nejakých nejasností rád doplním.... Prosím nezverejňovať odpoveď iba mailom....                   Ďakujem

#18 18.07.2011 19:20:10

lukáš
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den. pracují jako hasič v podniku, ačkoliv jsem hasič, tak dělám tkz. Více práce. Napříklak sekání trávy kde se mě tento úraz přihodil. Sekal jsem s křovinořezem  a při pohybu s ním mě křuplo v koleni . Po zapsání úrazu ostrahou podniku, jsem byl odvezen na vyšetření kde zjistili že mám nejspíš prasklý vaz v koleni. Po návratu z vyšetření mě bylo zděleno od bezpečnostních techniků , že úraz mě nebude uznán jako pracovní úraz. A bylo mě trochu vyhrožováno, ztrátou zaměstnání. Jak mám postupovat a jaký je vás názor. Děkuji za odpověď.

#19 01.12.2011 00:02:30

unco
ÄŚlen
RegistrovanĂ˝: 30.11.2011
Příspěvky: 1

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den,
Dne 6.10. jsem sepsal se zaměstnavatelem záznam o poranění při výkonu práce ze dne 1.10.2011 podloženou svědeckou výpovědí. Vzhledem k zhoršování zdravotního stavu jsem se objednal k lékaři ten mne pozval na vyšetření dne 6.10. ještě téhož dne mi lékař vystavil dočasnou pracovní neschopnost, která trvá déle než než 3 dny. Po zaměstnavateli jsem požadoval sepsání záznamu o úrazu, místo toho mi zaměstnavatel oznámil, že tento pracovní úraz neuznává a odvolává se na § 380 ZP. Úraz se mi stal při  maipulaci s těžkým břemenem (tato manipulace byla nařízená zaměstnavatelem ) a další argument pro neuznání úrazu byla dohoda o rozvázání pracovního poměru k 7.10.2011. Po zaměstnavaleli jsem znovu požadoval sepsání záznamu o úrazu ten však se mnou tento záznam odmítá sepsat s tvrzením, že z jeho strany je věc vyřízena (viz oznámení nahoře ). S tímto stanoviskem zaměstnavatele ovšem nesouhlam a obracím se na vás s radou.
Děkuji
Oldřich

Offline

#20 20.04.2012 15:11:35

ruel
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den.
Úraz se mi stal v kuchyni, která je mým pracovištěm. Uklouzla jsem po mokré podlaze. Následkem pádu je úraz s předpokládanou dobou neschopnosti delší než 1 měsíc.
Vedoucí odmítá uznat za dobu neschopnosti jakékoliv odškodnění, s odvoláním na to, že jsem neměla protiskluzovou obuv, a že tu stávající mi neschválila. Nicméně podlaha je hladká, dlaždičková a nejsem první, kdo na ní upadl. Mám nějakou šanci domoci se proplacení alespoň plné mzdy za dobu neschopnosti? Děkuji.

#21 20.04.2012 15:11:37

ruel
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den.
Úraz se mi stal v kuchyni, která je mým pracovištěm. Uklouzla jsem po mokré podlaze. Následkem pádu je úraz s předpokládanou dobou neschopnosti delší než 1 měsíc.
Vedoucí odmítá uznat za dobu neschopnosti jakékoliv odškodnění, s odvoláním na to, že jsem neměla protiskluzovou obuv, a že tu stávající mi neschválila. Nicméně podlaha je hladká, dlaždičková a nejsem první, kdo na ní upadl. Mám nějakou šanci domoci se proplacení alespoň plné mzdy za dobu neschopnosti? Děkuji.

#22 20.04.2012 20:15:42

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

ruel napsal(a):

Dobrý den.
Úraz se mi stal v kuchyni, která je mým pracovištěm. Uklouzla jsem po mokré podlaze. Následkem pádu je úraz s předpokládanou dobou neschopnosti delší než 1 měsíc.
Vedoucí odmítá uznat za dobu neschopnosti jakékoliv odškodnění, s odvoláním na to, že jsem neměla protiskluzovou obuv, a že tu stávající mi neschválila. Nicméně podlaha je hladká, dlaždičková a nejsem první, kdo na ní upadl. Mám nějakou šanci domoci se proplacení alespoň plné mzdy za dobu neschopnosti? Děkuji.

Z informací, které jste uvedla je zcela zřejmé, že nárok na 100 % náhradu škod vzniklých v důsledku pracovního úrazu nemáte (špatná obuv), tedy nemůžete počítat s tím, že vám bude dorovnána mzda do vašeho průměru. Je těžké bez dalších informací posoudit jaká výše náhrady škody vám přísluší, ale domnívám se, že krácení na 0 % též není správné (kontroly, zda nosíte správnou obuv, mokrá podlaha - proč ?).

#23 19.05.2012 22:34:44

ivana
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

chtěla bych se zeptat,manžel 21.6.2010 spadl v praci hlavou na beton udělalo se mu špatně,rozbil si hlavu.RZS ho z prace odvezla do nemocnice kde měl 2 krat poúrazovou epilepsii,zjistili,že má prasklou lebku a krvácení do mozku.Rok byl na neschopence a potom dostal ID 3stupně.Zaměstnavatel se s ním o PÚ nemíní bavit,řekl mu že to nahlásil na sociálce.Manžel byl za spolupracovníkem s papírem kde chtěl podepsat že je svědek,ale ten odmítl,zdá se mě že je se zaměstnavatelem domluven nebo se ho bojí.A hlavně si myslím,že je nemá pojištěný vždyt by to zaplatila pojištovna ne?Firma měla 2 zaměstnance.Minulý týden bzl na insektorátu bezpečnosti práce kde mu řekli když zaměstnavatel neuzná PÚ tak mu nepomůže ani soud.Můžete poradit?DĚKUJI

#24 01.08.2012 04:23:15

Bělina Petr
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

Dobrý den

Mam takovou prosbu. Dělám řezače na hlubotisku a přendavám břemena o váze kolem 40kg. Jrdnoho dne jsem se ohýbal jako celé 3roky a luplo mi v zádech. Nemohl sem skoro pohnout hlavou a když,tak v bolestech.
Muj nadřízený je Mistr směny,který mi to jako pracovní úraz neuznal,že to neni "úraz"
Pouze předemnou odcházel když sem s ním chtěl sepsat protokol a ani to nenapsal do knihy úrazů "vždyť to neni úraz tak co bych ti psal,jestli se z toho chceš dostat,tak ti dám dovolenou"
Jenže sem nevěděl jak se bránit a vzal jsem dovolenou. Mistr porušil podmínky a proto bych chtěl nějaký posudek od vás.
Je možné zpětně vymáhat pojistné a odškodnění za pracovní úraz ??
Nechtěl bych to řešit soudně,ale pokud to jinak nepujde už sem se rozhodl,že mam jasnou výhru nad zapochybením MISTRA.
Prosím co mam dělat? Je možné nějaké odškodnění zpětně ? Mám důkaz a lekářské posudky ,kde jsem měl 5bloků na páteřia 3bloky na lopatkách. Firma mě už jednou nabídla,jestli o tom budu zase začínat,že mi dá 53 paragraf,a že si neškrtnu,ale z mího postavení sem nic neporušil-

Děkuji
S pozdravem
Bělina Petr

#25 01.08.2012 04:31:18

Bělina Petr
Host

Re: Neuznání pracovního úrazu z důvodu výkonu jiné, než nařízené práce

unco napsal(a):

Dobrý den,
Dne 6.10. jsem sepsal se zaměstnavatelem záznam o poranění při výkonu práce ze dne 1.10.2011 podloženou svědeckou výpovědí. Vzhledem k zhoršování zdravotního stavu jsem se objednal k lékaři ten mne pozval na vyšetření dne 6.10. ještě téhož dne mi lékař vystavil dočasnou pracovní neschopnost, která trvá déle než než 3 dny. Po zaměstnavateli jsem požadoval sepsání záznamu o úrazu, místo toho mi zaměstnavatel oznámil, že tento pracovní úraz neuznává a odvolává se na § 380 ZP. Úraz se mi stal při  maipulaci s těžkým břemenem (tato manipulace byla nařízená zaměstnavatelem ) a další argument pro neuznání úrazu byla dohoda o rozvázání pracovního poměru k 7.10.2011. Po zaměstnavaleli jsem znovu požadoval sepsání záznamu o úrazu ten však se mnou tento záznam odmítá sepsat s tvrzením, že z jeho strany je věc vyřízena (viz oznámení nahoře ). S tímto stanoviskem zaměstnavatele ovšem nesouhlam a obracím se na vás s radou.
Děkuji
Oldřich

Dobrý den Oldřichu

Stalo se mi přesně to samé a ještě mě zkoušely,že když se nedostavim do 5dnů sepsat posudek s bezpečákem,že mi nic nedaj!! Rozumíte tomu  ? Oni vám tohle řeknou,přitom to mistr sepsal do knihy úrazů,ale jak se mam asi dostavit,když nemůžu asni chodit,běhám o dvou berlích a nemam jak odjet do práce. Dneska se člověk bojí pípnout,protože práce neni ,ale musíme bojovat,jinak s náma budou těžce zametat :(

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB