Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 04.11.2010 14:33:29

Vřešťálová Květuše
Host

pracovní úraz

Dobrý den.
Chtěla bych poradit co mám dělat v případě ,že jsem si způsobyla pracovní úraz 28.8.2010,
který jsem řádně sepsala a nahlásila svému zaměstnavateli.Do dnešního dne tj.4.11.2010
se mi zaměstnavatel k tomuto nevyjádřil , a když jsem osobně zažádala o vyjádření tak mi bylo řečeno, že oni se semnou o tomhle nebudou bavit, že si mám počkat na vyjádření pojišťovny.Jsem zaměstnaná na dobu určitou do 30.11.2010.A stále jsem ještě na pracovní neschopnosti.Nehladě na to že mi umyslně zadržovali doklad o pracovní neschopnosti a neodeslali ho na PSSZ.Aspon k 26.10.2010 tam ještě nebyl.Takže proto nepobírám žádné nemocenské dávky.Samozřejmě nemůžu platit řádně inkaso atd. Už ted mi začínají chodit upomínky.Dostala jsem se do situace, že nevím kudy kam.Proto vás žádám o radu.
Děkuji Vřešťálová.

#2 04.11.2010 21:59:16

Tomáš Neugebauer
Host

Re: pracovní úraz

Vřešťálová Květuše napsal(a):

Dobrý den.
Chtěla bych poradit co mám dělat v případě ,že jsem si způsobyla pracovní úraz 28.8.2010,
který jsem řádně sepsala a nahlásila svému zaměstnavateli.Do dnešního dne tj.4.11.2010
se mi zaměstnavatel k tomuto nevyjádřil , a když jsem osobně zažádala o vyjádření tak mi bylo řečeno, že oni se semnou o tomhle nebudou bavit, že si mám počkat na vyjádření pojišťovny.Jsem zaměstnaná na dobu určitou do 30.11.2010.A stále jsem ještě na pracovní neschopnosti.Nehladě na to že mi umyslně zadržovali doklad o pracovní neschopnosti a neodeslali ho na PSSZ.Aspon k 26.10.2010 tam ještě nebyl.Takže proto nepobírám žádné nemocenské dávky.Samozřejmě nemůžu platit řádně inkaso atd. Už ted mi začínají chodit upomínky.Dostala jsem se do situace, že nevím kudy kam.Proto vás žádám o radu.
Děkuji Vřešťálová.

Váš případ je velmi těžké řešit na dálku bez znalosti všech potřebných informací. V každém případě doporučuji nejprve se pokusit se zaměstnavatelem domluvit. Pokud to nebude možné, nezbývá vám nic jiného než případ řešit soudní cestou.

Uvádíte, že jste úraz řádně sepsala. Není mi zcela jasné, co tím míníte. Zapsání do knihy úrazů? Po nahlášení vzniku úrazu měl váš zaměstnavatel provést prošetření jeho vzniku. Na základě šetření měl rozhodnout, zda se jedná o pracovní úraz (naplněna definice pracovního úrazu uvedená v § 380 zákoníku práce). Pokud by uznal vzniklý úraz za pracovní, vzhledem k tomu, že u vás došlo k dočasné pracovní neschopnosti delší než tři dny, měl sepsat záznam o úrazu a zaslat jej na příslušné instituce. Jeden výtisk vám měl předat. Šetření úrazu měl provést, pokud to bylo možné, za vaší účasti. Pokud úraz neuznal za pracovní, měl vám to oznámit.

V případě, že zaměstnavatel nesplnil uvedené povinnosti, můžete se obrátit na oblastní inspekci práce. Ta však není oprávněna prošetřit váš konkrétní případ a vymoci vám váš nárok, ale je oprávněna provést kontrolu, jak váš zaměstnavatel plní své povinnosti - vedení knihy úrazů, šetření pracovních úrazů, sepisování záznamů o úrazech a jejich zasílání atd.

Další povinností vašeho zaměstnavatelo, pokud by úraz byl uznán za pracovní a zaměstnavatel se v souladu s § 367 zákoníku práce nezprostí zcela své odpovědnosti, bylo poskytování vám náhrady ušlé mzdy v souladu s § 370 zákoníku práce, a to, pokud se s vámi nedohodl na jiném způsobu výplaty, pravidelně jednou měsíčně - § 382 zákoníku práce. Tedy, pokud se s vámi nedohodl na jiném intervalu výplat náhrady, není možné, aby čekal až na vyjádření pojišťovny.

Na závěr ještě jedna drobná informace. Podle § 389 zákoníku práce se nepromlčují práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu. Práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající se však promlčují.

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB