Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 21.01.2013 10:17:23

Perníčková
Host

pracovní cesta a infekční nemoc

Zaměstnankyně odjela jako dozor se zdravotně postiženými dětmi na ozdravný pobyt.Během pobytu se vyskytly zarděnky a zaměstnankyně je dostala.Má tato zaměstnankyně nárok na odškodnění neboť tuto infekční chorobu získala při plnění pracovních povinností? Je tato nemoc v tomto případě druhem pracovního úrazu?

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB