Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 25.04.2008 21:33:40

Vladimír
Host

Odborná způsobilost v prevenci rizik

Dobrý den, Prosím o zodpovězení dotazu, za jakých podmínek mohu výkonávat funkci bezpečnostního technika. Mám středoškolské vzdělání, potvrzenou praxi od jiného bezpečnostního technika, pověření firmy ve které tuto funkci zastávám a na těchto základech mi bude vystaven živnostenský list. Potřebuji ještě nějaké další osvědčení nebo oprávnění? ( např odbornou způsobilost?)

#2 25.04.2008 21:41:56

redakce e-bozp
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Pokud nebudete chtít plnit úkoly v prevenci rizik (postaru bezpečnostního technika) jen ve své vlastní firmě do 25 zaměstnanců (asi ne), potřebujete osvědčení o odborné způsobilosti, které na základě zkoušek vydávají akreditované firmy. Jejich seznam je uveden na http://www.e-bozp.cz/seznam_akred_bezpecak.htm

Stanoví to zákon 309/2007 Sb. v § 9:

§9 (2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu6). Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

§9 (3) Zaměstnává-li zaměstnavatel

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,

b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,

c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Ty osoby, které získaly odbornou způsobilost podle dřívějších předpisů ( živnostenského zákona-měli živnostenský list nebo osvědčení a praxi) musí splnit podmínky odborné způsobilosti do 31.12. 2011.

celý text zákona najdete na http://www.e-bozp.cz

#3 10.07.2008 20:22:45

mirek
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Dobrý den.Nevím zda jsem to otevřel správně.Mám dotaz.Byl jsem na školení BOZP a  PO.Vznesl jsem dotaz na téma práce s motorovou pilou.Musím mít pro práci s motorovou  pilou školení a průkaz obsluhy motorové pily.Pracuji s ní pro obec.Školitel říkal že toto školení nemusím absolovat.Za Vaší odpověď děkuji.Mirek

#4 11.07.2008 10:54:10

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Já osobně bych nebyl ve svém stanovisku tak jednoznačný.
Ve svém dotazu uvádíte, že pracujete pro obec. Avšak není uvedeno zda v pracovním poměru nebo jako OSVČ, což je podstatné.
Pokud v pracovním poměru, záleží na zaměstnavateli, jaké stanoví podmínky na základě jim vyhodnocených rizik. To znamená, že po vás může požadovat absolvování školení a zkoušky či nikoliv.
Pracujete-li jako OSVČ, tedy na vlastní riziko, záleží na vás.
Doporučuji prostudovat nařízení vlády č. 28/2002 Sb., které obsahuje i část věnovanou práci s řetězovou pislou.

#5 08.11.2008 20:20:25

Václav Honzejk
ÄŚlen
RegistrovanĂ˝: 07.11.2008
Příspěvky: 4

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Kdo může provádět proškolení obsluhy motorových řetězových pil?

Offline

#6 09.11.2008 13:27:52

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Školení obsluhy motorových řetězových pil již legislativa neřeší. Záleží na zaměstnavateli, jaké na základě vyhledání a vyhodnocení rizik při práci si stanoví opatření. Jedním z nich může být povinnost absolvovat školení obsluhy. Příjme-li toto opatření, musí též definovat, kdo je z jeho hlediska dostatečným garantem pro provedení školení, aby došlo k naplnění plánovaného snížení míry rizika, za účelem kterého bylo toto opatření (absolvování školení) přijato.

#7 09.12.2008 09:49:09

Bohumil Škoda
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Dobrý den,
potřebuji získat, je-li to možné, pouze omezenou kvalifikaci v BOZP, a sice k vyhodnocení rizik v souvislosti s posouzením celkové bezpečnosti strojů dle NV 381/2001. Co já potřebuji, je zvláštní odbornou způsobilost dle §11 zákona 309/2006, legislativně je to možné, avšak praktická cesta k tomu nevede?

#8 14.12.2008 11:28:27

Václav Honzejk
ÄŚlen
RegistrovanĂ˝: 07.11.2008
Příspěvky: 4

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Začal jsem komunikovat s p.Ospalíkem, jelikož se mi od Vás nedostává žádné odpovědi.
Jedná se stále o dotaz na dokumentaci BOZP a PO, jakou musí mít fyzická osoba bez zaměstnanců?
Díky Honzejk

Offline

#9 14.12.2008 13:42:13

xxx
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

cccc

#10 14.12.2008 14:01:09

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Václav Honzejk napsal(a):

Začal jsem komunikovat s p.Ospalíkem, jelikož se mi od Vás nedostává žádné odpovědi.
Jedná se stále o dotaz na dokumentaci BOZP a PO, jakou musí mít fyzická osoba bez zaměstnanců?
Díky Honzejk

Důvodem proč se vám nedostává odpovědi asi bude, že jednoznačnou odpověď nelze na vaši otázku uvést. Rozsah dokumentace je závislý na vámi provozované činnosti, na objektu, v kterém ji provozujete a na činnostech, které provozují jiné firmy v objektu, v kterém provozujete vy činnost. Jedná se o poměrně složitou odpověď, pro kterou jste neuvedl ani nejzákladnější informace.

Rozsah dokumentace PO je závislý na tom, do jaké kategorie jsou zařazeny provozované činnosti - bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Zařazení není jednoduché a měl by ho provést technik PO nebo osoba odborně způsobilá v PO. V závislosti na kategorii vyhláška č. 246/2001 Sb. stanovuje rozsah dokumentace PO. Dokumentaci PO může zpracovat pouze technik PO nebo osoba odborně způsobilá v PO.


V oblasti BOZP je to ještě složitější. Předpokládám, že jste pracující OSVČ. V tomto případě je nutné vyjít z ustanovení § 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb. Z toho vyplývá, že jste sám sobě zaměstnavatelem i zaměstnancem, a že jste povinen plnit požadavky, které vyplývají z ustanovení § 12. V každém případě by jste měl mít zpracovánou dokumentaci o vyhledání a vyhodnocení rizik při práci včetně stanovení opatření a o kategorizaci prací. Z ní pro vás mohou vyplynou další povinnosti nad rámec stanovený legislativou. Dále v závislosti na provozované činnosti by jste měl mít zpracovánou dokumentaci o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, provozní dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení atd.

Doporučuji kontaktovat osobu s kvalifikací pro oblast BOZP i PO, popsat ji svou činnost a ukázat provozní prostory a požádat ji o sepsání rozsahu potřebné dokumentace.

#11 05.06.2009 01:53:52

Marcel Metayer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Chtěl bych absolvovat kurz BOZP a PO a složit zkoušku pro získání osvědčení o odborné způsobilosti v preveci rizik. Jakou potřebuji praxi, zda toto mohu absolvovat s mojí dosavadní praxí, nebo zda tuto zkoušku absolvovat vůbec nemohu? Jsem OSVČ, mám úplné střední odborné vzdělání elektro a podnikám v oboru 15 let a stoho vlastním živnostenský list na revizního technika elektro 7 let.
Děkuji Metayer

#12 05.06.2009 11:35:18

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Marcel Metayer napsal(a):

Chtěl bych absolvovat kurz BOZP a PO a složit zkoušku pro získání osvědčení o odborné způsobilosti v preveci rizik. Jakou potřebuji praxi, zda toto mohu absolvovat s mojí dosavadní praxí, nebo zda tuto zkoušku absolvovat vůbec nemohu? Jsem OSVČ, mám úplné střední odborné vzdělání elektro a podnikám v oboru 15 let a stoho vlastním živnostenský list na revizního technika elektro 7 let.
Děkuji Metayer

Pane Metayere, oblasti BOZP a PO jsou samostatnými oblastmi, a proto mají své samostatné zkoušky. Též pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny rozdílné požadavky na získání kvalifikace.

Kvalifikační požadavky na odborně způsobilou osobu k prevenci rizik jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb. § 10. Musíte mít alespoň střední vzdělání s maturitou, odbornou praxi v délce alespoň tří let v oboru, ve kterém budete zajišťovat úkoly v prevenci rizik a úspěšně vykonanou zkoušku z odborné způsobilosti u některé z akreditovaných firem (jejich seznam viz http://osha.europa.eu/fop/czech-republi … ditace.php). Po úspěšném absolvování zkoušky budete moci poskytovat služby v prevenci rizik firmám, které vykonávají stejnou činnost jako Vaše firma. Po třech letech odborné praxe budete moci své služby poskytovat i jiným firmám. Zkouška platí po dobu pěti let. Poté je nutné ji zopakovat.

#13 05.06.2009 11:36:11

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

V PO je situace složitější, neboť zde je v požární prevenci více odborných osob s různou úrovní pravomocí - preventista PO, technik PO, odborně způsobilá osoba. Požadavky pro získání kvalifikace stanovuje zákon o PO v § 11. Předpokládám, že chcete poskytovat služby v této oblasti jiným firmám, a proto doporučuji získat prostřední kvalifikaci - technik PO (umožní Vám poskytovat služby téměř všem firmám a přitom nemusíte prokazovat znalosti ze všech okruhů). Získáte ji úspěšným složením zkoušky před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR (kontaktní osoby na adrese: http://www.sospofm.cz/osoby.htm).

Musíte počítat s tím, že pro úspěšné složení výše uvedených zkoušek budete muset absolvovat kurzy (nejsou povinné) a poměrně rozsáhlé samostudium. Zvládnutí ani jedné z oblastí není jednoduché. Nevyhnete se studiu desítek právních předpisů a technických norem. Stanovení požadavků na kvalifikaci ani v jedné oblasti neumožňuje její získání pouze pro některou dílčí oblast, např. školení nebo zpracování dokumentace. Rozsah okruhů, v kterých musí být u zkoušky prokázány znalosti jsou pro BOZP uvedeny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a pro PO v příloze č. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Informace o BOZP též můžete získat na adresách: http://bozppo.vfn.cz/o_BOZP.htm, http://bozppo.vfn.cz/OOPP.htm a http://bozppo.vfn.cz/teorie_rizik.htm.

#14 05.06.2009 11:41:44

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

#15 05.06.2009 14:17:05

Borůvka
ÄŚlen
RegistrovanĂ˝: 05.06.2009
Příspěvky: 2

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Offline

#16 05.06.2009 14:38:52

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Borůvka napsal(a):

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Pokud vím, tak IVBP vydávalo po ukončení dvouletého pomaturitního studia vysvědčení i osvědčení. Nicméně, bez ohledu na to, zda máte jen vysvědčení nebo obojí, vaše kvalifikace vám platí do 31. 12. 2011. Po tomto dni musíte splňovat kvalifikační požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 10, tedy úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u akreditované firmy.

#17 03.07.2009 14:50:58

Borůvka
ÄŚlen
RegistrovanĂ˝: 05.06.2009
Příspěvky: 2

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Tomáš Neugebauer napsal(a):

Borůvka napsal(a):

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Pokud vím, tak IVBP vydávalo po ukončení dvouletého pomaturitního studia vysvědčení i osvědčení. Nicméně, bez ohledu na to, zda máte jen vysvědčení nebo obojí, vaše kvalifikace vám platí do 31. 12. 2011. Po tomto dni musíte splňovat kvalifikační požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 10, tedy úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u akreditované firmy.

Znamená to, že mé vysvědčení z IVBP již neplatí ? Vždyť vysvědčení má trvalou platnost bez ohledu na dobu vydání, to by pak mohlo být zpochybněno  i moje vysvědčení ze střední průmyslové školy

Offline

#18 04.07.2009 00:06:57

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Borůvka napsal(a):

Tomáš Neugebauer napsal(a):

Borůvka napsal(a):

V rámci pomaturitního dvouletého studia na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jsem získal řádné vysvědčení (nikoliv osvědčení) o absolvování. Jsem dle tohoto vysvědčení považován za osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik dle Zákona č.  309/2006 Sb.?

Děkuji  Borůvka

Pokud vím, tak IVBP vydávalo po ukončení dvouletého pomaturitního studia vysvědčení i osvědčení. Nicméně, bez ohledu na to, zda máte jen vysvědčení nebo obojí, vaše kvalifikace vám platí do 31. 12. 2011. Po tomto dni musíte splňovat kvalifikační požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 10, tedy úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u akreditované firmy.

Znamená to, že mé vysvědčení z IVBP již neplatí ? Vždyť vysvědčení má trvalou platnost bez ohledu na dobu vydání, to by pak mohlo být zpochybněno  i moje vysvědčení ze střední průmyslové školy

Pochopitelně, že vaše vysvědčení je i nadále platné, avšak již nestačí na doložení kvalifikace odborně způsobilé osoby k prevenci rizik - viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Proto, pokud si chcete tuto kvalifikaci udržet i po 31. 12. 2011, musíte do tohoto data úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. Pokud ji neabsolvujete, budete i nadále držitelem platného vysvědčení, avšak již bez kvalifikace k výkonu činnosti odborně způsobilé osoby k prevenci rizik.

#19 19.02.2010 14:50:57

Sikora Bohuslav
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Vážení, dělám na obecním úřadě a p. starostka si v mé nepřítomnosti - mému podřízenému přikázala setnout motorovou pilou dva vzrostlé , asi 18m smrky za obecním úřadem a odjela na jednodenní dovolenou. Mě to řekl příští den tento zaměstnanec a já jsem mu to samozřejmě zakázal. Zaměstnanec to měl udělat v pracovní době svou doma vlastnící motorovou pilou (dnes si ji může koupit každý pro domácí práce). Starostka mi "náležitě a důrazně " vytkla, že jsem porušil její výslovný příkaz. Nadala to , ale nikomu písemně a opakuji je to můj podřízený, i když zase ona je mou nadřízenou. Nechtěl jsem , aby zaměstnanec porušil BOZP a přímo tak ohrozil své zdraví . Konal jsem správně? Děkuji.

#20 03.02.2012 14:39:23

Dana Holá
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na požadavky školení řidičů referentů. Pracuji jako OZO v BOZP pro malou stavební společnost ( v TPP) , kde řídí referenská vozidla mistři a stavbyvedoucí, jedná se asi o 10 lidí. Mohu toto školení pro ně provádět já ? Stejně tak jako školení obsluh práce s motorovou řetězovou pilou, která se ve společnosti používá pouze pro kácení náletů a to zřídka ? Předem děkuji za odpověď. Dana Holá

#21 03.02.2012 14:42:51

Dana Holá
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Dobrý den, přicházím ještě s jedním dotazem. Pracuji jako koordinátor BOZP na stavbách. Na určitě stavbě jsem v pozici bezpečnostního technika dodavatele zemních prací. V Plánu BOZP nás koordinátor zavazuje k dodržování normy ČSN 733050, která je již neplatná. Může přesto její dodržování vyžadovat. Předem děkuji za odpověď.

#22 03.02.2012 16:39:22

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Dana Holá napsal(a):

Dobrý den, přicházím ještě s jedním dotazem. Pracuji jako koordinátor BOZP na stavbách. Na určitě stavbě jsem v pozici bezpečnostního technika dodavatele zemních prací. V Plánu BOZP nás koordinátor zavazuje k dodržování normy ČSN 733050, která je již neplatná. Může přesto její dodržování vyžadovat. Předem děkuji za odpověď.

Vyžadovat dodržování neplatné normy je nepřípustné (asi neví, že byla zrušena). Pokud chce, aby některá její ustanovení byla dodržena, tak je, v případě, že norma je již zrušena, musí detailně vypsat. Uvedená norma byla nahrazena ČSN 73 6133:2010 a ČSN EN 1610:1999. Doporučuji upozornit na neplatnost normy.

#23 03.02.2012 16:48:35

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Dana Holá napsal(a):

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na požadavky školení řidičů referentů. Pracuji jako OZO v BOZP pro malou stavební společnost ( v TPP) , kde řídí referenská vozidla mistři a stavbyvedoucí, jedná se asi o 10 lidí. Mohu toto školení pro ně provádět já ? Stejně tak jako školení obsluh práce s motorovou řetězovou pilou, která se ve společnosti používá pouze pro kácení náletů a to zřídka ? Předem děkuji za odpověď. Dana Holá

Žádným právním předpisem není stanoveno školení tzv. řidičů-referentů, jakož i obsluh motorových řetězových pil. Pokud zaměstnavatel se rozhodne, že přesto budou školení absolvovat, musí stanovit jakým způsobem, kdo je bude školit, jak často atd. Tedy není vyloučené, abyste je školila vy.

Bližší podmínky ke školení řidičů motorových vozidel najdete na adrese:
http://bozppo.vfn.cz/skoleni_ridicu.htm

#24 17.01.2014 09:44:32

Josef Kocum
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Mám oprávnění vykonávat funkci technika BOZP, když jsem složil zkoušku 27.3.2006 podle
zákona č. 155/2000Sb., §132 - osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.
Děkuji

#25 03.02.2014 12:53:32

Tomáš Neugebauer
Host

Re: Odborná způsobilost v prevenci rizik

Josef Kocum napsal(a):

Mám oprávnění vykonávat funkci technika BOZP, když jsem složil zkoušku 27.3.2006 podle
zákona č. 155/2000Sb., §132 - osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.
Děkuji

Vaše kvalifikace je již propadlá. Pokud chcete působit v oblasti BOZP jako odborně způsobilá osoba k prevenci rizik (nahradila technika BOZP) musíte úspěšně složit zkoušku odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. u k tomu akreditované společnosti - viz druhá část seznamu na adrese:
https://osha.europa.eu/fop/czech-republ … ditace.php

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB