Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 29.02.2012 21:41:07

Václav
Host

nárok na odškodnění úrazu a náhrada škody

Dobrý den, případ se týká mého spolupracovníka. ZAČÁTKEM TÝDNE ODCHÁZEL PO SKONČENÍ PRODLOUŽENÉ SMĚNY ZA ŠATEN K VRÁTNICI FIRMY. JDE O JEDINOU MOŽNOU A HLAVNÍ KOMUNIKACI V ZÁVODU. DOBA ÚRAZU ASI 18.30, NEDOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ. PO DOŠLÁPNUTÍ NA KRYT KANÁLU SE TENTO PROPADL A KOLEGA SI ZPŮSOBIL PÁDEM DO ŠACHTY KANÁLU ODŘENINY NOHOU A POŠKOZENÍ ODĚVU (ROZTRŽENÍ KALHOT, ZNEČIŠTĚNÍ). PROVEDL ZÁPIS INCIDENTU NA VRÁTNICI A ODJEL K OŠETŘENÍ NA POHOTOVOST DO VYŠKOVA-MÍSTO JEHO BYDLIŠTĚ. NÁSLEDUJÍCÍ DEN NAHLÁSIL VŠE SVÉMU VEDOUCÍMU A VZNESL DOTAZ NA PERSONÁLNÍ ŘEDITELKU O MOŽNOSTI ODŠKODNĚNÍ. BYLO MU ŘEČENO, ŽE NA BOLESTNÉ MÁ NÁROK, NIKOLIV VŠAK NA ÚHRADU VZNIKLÉ ŠKODY. ODĚV SI MÁ KOUPIT PRÝ Z BOLESTNÉHO. JDE O SPRÁVNÝ POSTUP FIRMY, V NÍŽ NEFUNGUJE JEDINÝ ČLOVĚK, STARAJÍCÍ SE O BOZP A PREVENCI RIZIK? K OBDOBNÉMU PŘÍPADU JIŽ DOŠLO ASI PŘED 14 DNY, ALE NEDOŠLO K ZRANĚNÍ. I TENTO PŘÍPAD BYL NAHLÁŠEN, ALE BEZ JAKÉHOKOLIV NÁZNAKU ŘEŠENÍ. Děkuji za odpověď. Václav

#2 01.03.2012 16:10:19

Tomáš Neugebauer
Host

Re: nárok na odškodnění úrazu a náhrada škody

Václav napsal(a):

Dobrý den, případ se týká mého spolupracovníka. ZAČÁTKEM TÝDNE ODCHÁZEL PO SKONČENÍ PRODLOUŽENÉ SMĚNY ZA ŠATEN K VRÁTNICI FIRMY. JDE O JEDINOU MOŽNOU A HLAVNÍ KOMUNIKACI V ZÁVODU. DOBA ÚRAZU ASI 18.30, NEDOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ. PO DOŠLÁPNUTÍ NA KRYT KANÁLU SE TENTO PROPADL A KOLEGA SI ZPŮSOBIL PÁDEM DO ŠACHTY KANÁLU ODŘENINY NOHOU A POŠKOZENÍ ODĚVU (ROZTRŽENÍ KALHOT, ZNEČIŠTĚNÍ). PROVEDL ZÁPIS INCIDENTU NA VRÁTNICI A ODJEL K OŠETŘENÍ NA POHOTOVOST DO VYŠKOVA-MÍSTO JEHO BYDLIŠTĚ. NÁSLEDUJÍCÍ DEN NAHLÁSIL VŠE SVÉMU VEDOUCÍMU A VZNESL DOTAZ NA PERSONÁLNÍ ŘEDITELKU O MOŽNOSTI ODŠKODNĚNÍ. BYLO MU ŘEČENO, ŽE NA BOLESTNÉ MÁ NÁROK, NIKOLIV VŠAK NA ÚHRADU VZNIKLÉ ŠKODY. ODĚV SI MÁ KOUPIT PRÝ Z BOLESTNÉHO. JDE O SPRÁVNÝ POSTUP FIRMY, V NÍŽ NEFUNGUJE JEDINÝ ČLOVĚK, STARAJÍCÍ SE O BOZP A PREVENCI RIZIK? K OBDOBNÉMU PŘÍPADU JIŽ DOŠLO ASI PŘED 14 DNY, ALE NEDOŠLO K ZRANĚNÍ. I TENTO PŘÍPAD BYL NAHLÁŠEN, ALE BEZ JAKÉHOKOLIV NÁZNAKU ŘEŠENÍ. Děkuji za odpověď. Václav

V žádném případě nejde o správný postup firmy. Firma, podle toho, co uvádíte, chybuje hned v několika krocích. Z toho, že poškozenému bylo sděleno, že má nárok na náhradu bolestného, usuzuji, že úraz byl uznán za pracovní úraz. Z toho, že úraz byl zapsán na vrátnici, usuzuji, že byl zapsán do knihy úrazů. Předpokládám, že úraz si nevyžádal dočasnou pracovní neschopnost poškozeného. Přesto však má nárok na náhradu věcné škody, která mu v důsledku pracovního úrazu vznikla. Tím není míněna cena nového oděvu, ale hodnota oděvu v okamžiku vzniku škody, tzn. po odečtění amortizace.

Náhrady škod řeší ustanovení § 369 a dále zákoníku práce (poškození má nárok na náhradu uhrazeného manipulačního poplatku [účelně vynaložené náklady spojené s léčením] atd.). Přehled zákonných nároků naleznete na stránce:
http://bozppo.vfn.cz/nahrady_PU.htm

To, že se úraz během krátké doby opakoval a z prvního úrazu nebyly vyvozena opatření, je jedním z nedodržování zákonných povinností zaměstnavatele.

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB