Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 25.04.2008 21:17:18

Jan Beck
Host

Poznatky z kontrol OIP

Nevím jak jinde, ale na Moravě je to s prověrkami OIP podle toho, který pracovník přijde. Jsou seriózní a znalí pracovníci, kteří byli zaměstnáni v provozu, vědí co je důležité a co méně (těch je ovšem poskrovnu). Pokud ovšem narazíte na druhou skupinu, čeká vás opravdový očistec. Nic proti přísnosti, ale například nemáte v analýze rizik a opatření, že se nesmí strkat nohy pod kolo motorového vozíku? Špatně. Máte položenou krabici před regálem, ze které pracovník právě doplňuje zboží a odskočil si na WC? Špatně. Pokuta vás nemine. Co si minimálně připravit pro kontrolu: Rizika, seznam poskytovaných OOPP podle profesí, karty výdej OOPP-musí souhlasit se seznamem, školení, aktualizované osnovy školení, záznamy o lékařských prohlídkách (vstupní, opakované, výstupní a dle kategorizace), obnovit bezpečnostní značení a značení únikových východů, náplně lékárniček, vyvěsit bezpečnostní pokyny pro obsluhu strojů, zejména dřevoobráběcích, pracovních jam, bezpečnostní listy používaných látek mít na pracovišti.., návody výrobců strojů a zařízení, místní provozní bezpečnostní předpisy, traumatologický plán, určení osoby zodpovědné za vedení evidence kontrol, zkoušek, revizí, a záznamy o nich, volné, vyznačené komunikace a uličky, nošení předepsaných OOPP- přilby, brýle, bezpečnostní prvky strojů-kryty, seřízení brusky, nůžek, lisy -ovládání. Je toho hodně a vyšlo by to na knihu. Hodně štěstí.

#2 25.04.2008 21:19:59

Hamerník
Host

Re: Poznatky z kontrol OIP

Vážená redakce. Ne že bych bezvýhradně souhlasil s každou řádkou na vašem webu, ale konečně je tady někdo, kdo srozumitelně a lidsky píše o bezpečnosti práce. Různých vědeckých pojednání a článků v právnické řeči je na netu dostatek, zhusta to však jsou jen teoretické "zjevení panny Marie" ignorující skutečný stav BOZP a jeho řízení ve většině organizací. Kdo je vedoucím pracovníkem, nebo praktikem v oblasti prevence rizik, ví o čem mluvím. Běžná plánovaná prověrka OIP je vždy jen namátková kontrola. V podniku, kde již vědí co bude inspektor chtít, stará se tam o BOZP odborník, tak při troše štěstí vyvázně bez pokuty. (Mimochodem trefně je to napsáno na http://www.e-bozp.cz/kontrola_nahlas_OIP.htm - o tom jak se připravit na prověrku OIP).
Horší je (i z lidského hlediska) úraz šetřený OIP. Jelikož je prověřování důkladné, často se stává, že i ve velkých firmách s tzv. vysokým standardem řízení BOZP (OHSAS, ISO 2001) a hordou "bezpečáků" se přijde na to, že bylo porušeno téměř vše co se dá porušit. Mimo jiné je tomu tak proto, že na porušení předpisů o analýze rizik a opatření se dá "napasovat" téměř vše. Klidně i na sebevraždu pracovníka. Pokud sundá kryt z pily, uřízne si hlavu a v analýze a opatřeních to není...nebo to chybí v osnově školení, máte smůlu. OIP se vám v těchto případech většinou snaží "přišít" vinu za každou cenu, někdy i zcela nezávisle na zdravém rozumu. Což bohužel není jen výsadou této, ale i jiných státních institucí. A jistě nejen u nás...

#3 19.06.2014 11:08:18

Petr Voříšek - CKT
Host

Re: Poznatky z kontrol OIP

Malé a střední podniky čekají letos stovky kontrol. Státní úřad inspekce práce ohlásil, že se zaměří především na bezpečnost práce, provoz technických zařízení a pracovní podmínky. Každý oblastní inspektorát plánuje letos prověřit přibližně 300 firem dle svého výběru. Cílem kontrol je vyvinout tlak na vedení kontrolovaných firem, aby byly dodržovány bezpečnostní předpisy, a tím se minimalizovala pracovní úrazovost. O tom, jaké kontroly nás čekají v roce 2014 je zde moc pěkný článek http://www.bezpecnostprace.info/item/ko … nost-prace

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB