Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 25.04.2008 21:27:18

Novotný
Host

Limity hluku a práce na velínu s akustickými sdělovači

Dobrý den,

§ 2 odst. 2,3 N.V.č.148/2006 Sb. hygienický limit hluku = 50, 60 dB - vykládám si správně, že při duševně náročné práci nesmí být tyto limity vůbec překročeny ?nebo se vyšší hodnoty na takovém pracovišti zařazují dále do kategorií. Neumím si dost dobře představit pracovníka velína s chrániči sluchu.

#2 25.04.2008 21:29:48

Valdhans
Host

Re: Limity hluku a práce na velínu s akustickými sdělovači

Velín by měl splňovat určité parametry. Pravděpodobně nebude jiná cesta než provést protihluková opatření technického rázu. Akustické sdělovače nejsou postaveny pro používání chráničů sluchu.

#3 21.05.2008 21:47:18

J.Dolejší
Host

Re: Limity hluku a práce na velínu s akustickými sdělovači

Je nějaký limit pro používání sluchátek,nebo jiných chráničů sluchu?
Při nadměrné hlučnosti strojů a používání chráničů sluchu je povinný zaměstnavatel platit zaměsnanci nějakou částku ke mzdě?

#4 22.05.2008 10:29:13

admin
Administrator
Registrovaný: 17.04.2008
Příspěvky: 71

Re: Limity hluku a práce na velínu s akustickými sdělovači

Základním dokumentem, ze kterého by mělo být zřejmé jaká opatření proti nepříznivým účinkům hluku (a tedy i chráničů sluchu) jsou stanovena je  KATEGORIZACE PRACÍ vyhotovená obvykle na základě měření. Praovníci mají právo být seznámeni s tímto dokumentem a organizace mají povinnost je s ním seznámit.

Poskytování mzdy a příplatku za  práce ve ztíženém pracovním prostředí pak v zásadě přísluší těm zaměstnancům, kteří jsou zařazení po provedené KATEGORIZACI PRACÍ nejméně do třetí respektive čtvrté kategorie.

Konkrétní limity jsou zavislé na mnoha faktorech a interpretaci výsledků měření, a laici by si takto uvedené hodnoty mohli vyložit různě. Z toho důvodu je neuvádíme.

Výši příplatků určuje NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. : Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2.

Offline

#5 22.05.2008 11:19:09

novotný
Člen
Registrovaný: 19.05.2008
Příspěvky: 6

Re: Limity hluku a práce na velínu s akustickými sdělovači

Dobrý den,

pouze bych opravil, že příplatek náleží dle N.V. 567/2006 Sb. až IV. kategorii, ostatní je na libovůli zaměstnavatele.

novotný

Offline

#6 12.12.2008 01:23:14

anaj
Člen
Registrovaný: 01.12.2008
Příspěvky: 2

Re: Limity hluku a práce na velínu s akustickými sdělovači

Dobrý den v práci nám také teď naměřili 87dB u jedné pozice až 98,4dB.Nás by zajímalo jak je to s příplatky za hlučnost .Pracujeme na pásové výrobě ,na práci se musíme soustředit a jak nám nedávno vedení řeklo  ,je to práce stresujíci .Byli jsme zařazení do 3.katekorie.Studovali jsme  předpis č.148/2006 Sb.,zdroj:SBÍRKA ZÁKONŮ ročnik 2006,částka 51 ,ze dne21.4.2006 a nevíme zda platí.Protože se odvolavají na §117 zákona 262/2006Sb zákoník práce a na §6odst.2 nařízení vlády č.567/2006, že vzniká nárok na uvedený příplatek v případě ,že jsou hodnoty hluku na pracovišti vyšší,než 105 dB.Děkuji za odpověď Prokešová Jana

Editoval anaj (22.12.2008 00:40:26)

Offline

#7 04.08.2009 21:05:37

šafran
Host

Re: Limity hluku a práce na velínu s akustickými sdělovači

J.Dolejší napsal(a):

Je nějaký limit pro používání sluchátek,nebo jiných chráničů sluchu?
Při nadměrné hlučnosti strojů a používání chráničů sluchu je povinný zaměstnavatel platit zaměsnanci nějakou částku ke mzdě?

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB