image
 
image

image

 

Bezpečnost práce a požární ochrana - info

Info o

   Novinky v právních předpisech BOZP a PO  2010
 

Platné i připravované, právě vydané vydané  vyhlášky, zákony, nařízení vlády k bezpečnosti práce a požární ochraně 2010 v přehledné tabulce.  


Tabulka bezpečnostních předpisů vydaných za rok 2009.

Tabulka - obecně závazné právní předpisy se vztahem k bezpečnosti práce a požární ochraně 2009


  116/2008 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu k zákoníku práce.                       Pozn.  Vzal odborům mocnou zbraň – možnost vyžadovat odstranění závad závazným pokynem, zakázat práci v noci a ohrožující bezpečnost.

Nabývá účinnosti dnem 14. dubna 2008. Komentář, přehled změn ovlivňujících BOZP, doplněný ZP s barevně odlišenými změnami  naleznete v Dokumentaci BOZP a PO.     Ukázka komentáře   Ukázka zapracování změn do ZP. 


  Nařízení vlády č. 1/2008 Sb.  o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.  Komentář k nařízení v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO

   Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, se zrušuje. Účinnost od:  30. dubna 2008.


  23/2008 Sb.  VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nabývá účinnosti dnem 1. července 2008. Komentář, podrobný popis změn a nových povinností je přidán do Dokumentace BOZP a PO


  49/2008 Sb.   Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Nabývá účinnosti dnem 1. března 2008. Pro jaké objekty platí, komentář a nové povinnosti naleznete zde........ukázka zpracování z Dokumentace BOZP a PO


  26/2008 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,

Nabývá účinnosti dnem 1. března 2008. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - nabyly účinnosti jen dva § (92 a 93), které se zákonem 26/2008 nezměnily. Více o povinnostech ze zákona č. 266/2006 Sb.


    28/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Nabývá účinnosti dnem 12. února 2008. Jen nepodstatná změna pro BOZP: V § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 290/2002 Sb., se za větu druhou vkládá nová věta „Letadla určená pro výkon letecké záchranné služby smluvně zajišťuje a jejich provoz hradí stát prostřednictvím ministerstva zdravotnictví.“.


  Vyhláška č. 53/2008 Sb.  Dne 25. 2. 2008 byla v částce č. 16/2008 Sb. zveřejněna vyhláška č. 53/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb. Vydáno na základě 582/1991 Sb. § 16 odst. 3. Předpis mění 342/1997 Sb. Datum účinnosti je  25. února 2008.


 
   361/2007 Sb.
Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  Anotace změn oproti zrušené n.v. 178/2001 Sb.:  v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO
  Účinný od: 1.1.2008  

 366/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY - náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
  Účinný od: 28.12.2008

Změněné předpisy:
 
 309/2006 Sb.
ZÁKON o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl změněn zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008. (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny.) Anotace změn: v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO
  Účinný od 1. ledna 2008.

 262/2006 Sb.
Zákoník práce byl změněn zákonem č. 261/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008. (§191, §192, §370) a dále zákonem č. 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 (§62, §63, §289) a dále zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 - řada  změn. Anotace změn : v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO
  Účinný od:1. ledna  2008

 251/2005 Sb.
ZÁKON 251/2005 Sb. o inspekci práce byl změněn zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 (§3, §6, §15, §17) (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny.) Anotace: Jen drobné změny na základě změn jiných zákonů.   
  Účinný od:1. ledna  2008

 361/2000 Sb.
Zákon 374/2007 Sb.  kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu )(§5 až 10, §83, 87, 91, 119, 123e, 129) Anotace: (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny  v Dokumentace BOZP a PO)
  Účinný od: 1.dubna 2008

  478/2000 Sb.
Prováděcí VYHLÁŠKA 478/2000 Sb.   k zákonu o silniční dopravě změněna vyhláškou č. 281/2007 Sb. (rozsáhlá novela). Anotace: (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny Dokumentaci BOZP a PO.) Základní podstatné změny zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby (provedené především zákonem č. 229/2005 Sb.), zavedení systému digitálních tachografů v silniční dopravě, včetně souvisejících změn povinností dopravců při vedení záznamových zařízení, a nová úprava pravidel dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
  Účinný od:1. ledna  2008

 

 

 

 

Tabulka bezpečnostních předpisů vydaných za rok 2008.

Tabulka - obecně závazné právní předpisy se vztahem k bezpečnosti práce a požární ochraně 2008


  116/2008 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu k zákoníku práce.                       Pozn.  Vzal odborům mocnou zbraň – možnost vyžadovat odstranění závad závazným pokynem, zakázat práci v noci a ohrožující bezpečnost.

Nabývá účinnosti dnem 14. dubna 2008. Komentář, přehled změn ovlivňujících BOZP, doplněný ZP s barevně odlišenými změnami  naleznete v Dokumentaci BOZP a PO.     Ukázka komentáře   Ukázka zapracování změn do ZP. 


  Nařízení vlády č. 1/2008 Sb.  o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.  Komentář k nařízení v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO

   Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, se zrušuje. Účinnost od:  30. dubna 2008.


  23/2008 Sb.  VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nabývá účinnosti dnem 1. července 2008. Komentář, podrobný popis změn a nových povinností je přidán do Dokumentace BOZP a PO


  49/2008 Sb.   Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Nabývá účinnosti dnem 1. března 2008. Pro jaké objekty platí, komentář a nové povinnosti naleznete zde........ukázka zpracování z Dokumentace BOZP a PO


  26/2008 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,

Nabývá účinnosti dnem 1. března 2008. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - nabyly účinnosti jen dva § (92 a 93), které se zákonem 26/2008 nezměnily. Více o povinnostech ze zákona č. 266/2006 Sb.


    28/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Nabývá účinnosti dnem 12. února 2008. Jen nepodstatná změna pro BOZP: V § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 290/2002 Sb., se za větu druhou vkládá nová věta „Letadla určená pro výkon letecké záchranné služby smluvně zajišťuje a jejich provoz hradí stát prostřednictvím ministerstva zdravotnictví.“.


 

Vyhláška č. 53/2008 Sb.  Dne 25. 2. 2008 byla v částce č. 16/2008 Sb. zveřejněna vyhláška č. 53/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb. Vydáno na základě 582/1991 Sb. § 16 odst. 3. Předpis mění 342/1997 Sb. Datum účinnosti je  25. února 2008. 
   361/2007 Sb.
Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  Anotace změn oproti zrušené n.v. 178/2001 Sb.:  v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO
  Účinný od: 1.1.2008  

 366/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY - náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
  Účinný od: 28.12.2008

Změněné předpisy:
 
 309/2006 Sb.
ZÁKON o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl změněn zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008. (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny.) Anotace změn: v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO
  Účinný od 1. ledna 2008.

 262/2006 Sb.
Zákoník práce byl změněn zákonem č. 261/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008. (§191, §192, §370) a dále zákonem č. 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 (§62, §63, §289) a dále zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 - řada  změn. Anotace změn : v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO
  Účinný od:1. ledna  2008

 251/2005 Sb.
ZÁKON 251/2005 Sb. o inspekci práce byl změněn zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 (§3, §6, §15, §17) (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny.) Anotace: Jen drobné změny na základě změn jiných zákonů.   
  Účinný od:1. ledna  2008

 361/2000 Sb.
Zákon 374/2007 Sb.  kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu )(§5 až 10, §83, 87, 91, 119, 123e, 129) Anotace: (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny  v Dokumentace BOZP a PO)
  Účinný od: 1.dubna 2008

  478/2000 Sb.
Prováděcí VYHLÁŠKA 478/2000 Sb.   k zákonu o silniční dopravě změněna vyhláškou č. 281/2007 Sb. (rozsáhlá novela). Anotace: (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny Dokumentaci BOZP a PO.) Základní podstatné změny zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby (provedené především zákonem č. 229/2005 Sb.), zavedení systému digitálních tachografů v silniční dopravě, včetně souvisejících změn povinností dopravců při vedení záznamových zařízení, a nová úprava pravidel dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
  Účinný od:1. ledna  2008

  247/2000 Sb.
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel byl změněn zákonem 374/2007 Sb. (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny.)
  Účinný od: 1.dubna 2008

111/1994 Sb.   
Zákon 374/2007 Sb., kterým se mění   zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě (zapracováno do  zákona č. 111/1994 Sb. odlišeno barevně podle data změny v Dokumentaci BOZP a PO.) Anotace: §9 - řidič v mezinárodní dopravě už nemusí mít 21 let , (od 18 let)
 .                                                                            
  Účinný od 1. dubna 2008

Speciální pro školy:
 
262/2006 Sb.  Zákoník práce byl změněn zákonem č. 261/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008. (§191, §192, §370) a dále zákonem č. 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 (§62, §63, §289) a dále zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008 - řada  změn. Anotace změn týkající se škol : v samostatném dokumentu Dokumentace BOZP a PO
                                                                                                                                 Účinný od:1. ledna  2008

 
  263/2007 Sb.
Nová VYHLÁŠKA, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
  Účinný od 1. listopadu 2007.

 
  561/2004 Sb.
ZÁKON č. 561/2004 Sb., školský zákon byl změněn zákonem č.343/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008.
Anotace: (zapracováno, odlišeno barevně podle data změny v Dokumentaci BOZP a PO.) plné znění školského zákona  včetně všech zapracovaných změn , odlišených barevně podle data změny.
  Účinný od:1. ledna  2008

   
  135/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 

Anotace: Změna se týká používání látek, nebo složek přípravků obsahujících sloučeniny arzénu. Jsou vyjmenovány zakázaná použití.   Od 27.6. 2008 nebude možné používat ve vyjmenovaných případech  perfluoroktansulfanáty (např. pro náplně  hasicích přístrojů).Popis změn předpisů, úkoly vyplývající z nových předpisů, komentáře, vysvětlení..

 

Pro profesionály doporučujeme přihlásit s ZDARMA do on-line zkušení verze Dokumentace BOZP a PO. Získáte tím: Všechny nové předpisy s barevně vyznačenými změnami podle data změny, komentáře ke změnám předpisů. Rešerše změn v předpisech...a mnoho dalších informací...


   

 

 

Aktuality BOZP Odbory a zákoník práce


 

Mohou odbory zakázat práci ohrožující bezpečnost?

Zodpovědnost odborně způsobilé osoby za škody..


 

Dodáváte služby BOZP, PO?Jaká je Vaše právní odpovědnost za pokutu?

Program Dokumentace   BOZP a PO  ZDARMA. 


 

Jen do 1.10. 2010. Program ZDARMA, aktualizace na celý rok za 1.580- Kč.

 

Aktuality BOZP 


 

 

 

Aktuality BOZP


 

 

 

Aktuality BOZP


 

 

 

E- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | |www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce |

image
image
image