Informace k bezpečnosti práce
|  Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost | Bezpečnostní rizika
Bezpečnostní tabulky shop | Zákazové bezpečnostní tabulky Aluten | Bezpečnostní pásky
Obchod s bezpečnostními tabulkami | Tabulky bezpečnostních rizik | Tabulky poskytování OOPP
LOGO e-BOZP Určujeme směr k bezpečnosti práce

 
                                                                                                                                           English site
 

image
                                               Bezpečnostní tabulky přímo od výrobce z e-shopu a dodávkou do 48 hodin. | Přidat www.e-bozp.cz  - BOZP a bezpečnostní tabulky do oblíbených

                                                
image
bezpečnostní tabulky


Jak určit druh a počet fotoluminiscenčních tabulek, umístění

 

Bezpečnostní tabulky GlowStar, AluGlow, Aluten


Tento postup lze použít jen v jednoduchých případech, kdy únikové cesty není nutné posuzovat z

hlediska délky, počtet osob, rizik a pod. V ostatních případech je nutné zpracovat projekt odborníkem.

   Vytiskněte si tento návod na umístění tabulek a   projděte budovu 

P  DO PROSTORU  vedle tabulky si poznačte každou tabulku na únikové cestě čárkou. Do okénka "počet" nakonec  vepište součet čárek.

Bezpečnostní tabulky pro směr

P  Počítání potřebného počtu označení únikových východů začněte od nejzazšího konce chodby v nejvyšším podlaží. Na každých 5-10 m chodby započtěte tabulku č.1 nebo 2 podle směru úniku až ke schodišti. ( 5m v případě rozměru tabulky 100x200 mm), 10 m u větších rozměrů tabulek.

Bezpečnostní tabulky pro křížení

P  Tabulku č.7 započtete  na každý roh křížení chodeb.

Bezpečnostní tabulky pro schodiště

 P  Na roh schodiště započtěte tabulku č. 3 nebo 4. podle směru úniku. Na hrany prvního a posledního stupně každého ramene schodiště započtěte žlutočernou pásku FTL P200 (1m/ks) v délce šířky schodišťového stupně nebo 25 cm na každý okraj..

Bezpečnostní tabulky pro východ

P  Každé dveře na únikové cestě je nutné označit tabulkou č. 8.  Nejedná se o dveře z malých, přehledných místností, pokud mají jen jeden východ na dále značenou únikovou cestu.

Bezpečnostní značení pro dveře

P  Dveře, které jsou na únikové cestě je vhodné označit kolem kliky žlutozelenou bezpečnostní páskou  FTL P300 jako na obr. č.1. Na každé dveře započtěte 0,5m pásky.

P  Dveře, které jsou na únikové cestě je vhodné označit bezpečnostní samolepkou č.10  Tlačit. Dveře na únikové cestě by se měly otevírat ve směru úniku. Vyjímečně lze použít samolepku Táhnout.

Bezpečnostní tabulky pro schody nahoru

P  Pokud je využíváno podzemní podlaží postupujte analogicky, na schodiště použijte bezpečnostní  tabulku č. 5 nebo 6. podle směru úniku.

Bezpečnostní značení podlahové

P  Tam, kde nelze použít značení na stěny je vhodné použít podlahové značení z bezpečnostních samolepek pokrytých odolnou vrstvou proti sešlapání č. 10 a 16.

Bezpečnostní tabulky požární

P  Hasicí přístroje a hydranty označte bezpečnostními tabulkami č. 12  a 13. Tam, kde požární zařízení (vecné prostředky požární ochrany) nejsou přímo viditelné, použijte šipku č. 14 s textovou tabulkou (např. č. 15).  tabulku č. 5 nebo 6. podle směru úniku.

P  Na každé podlaží u schodiště umístěte tabulku č. 17 s důležitými telefonními čísly pro bezpečnost.

P  Pokud je v budově chráněná úniková cesta, ošetřovna, shromaždiště,  použijte tabulku č. 20.  s doplňkovou tabulkou. Tabulka určuje směr k bezpečí. 

P  Svislé překážky na únikové cestě (zařizovací předměty, skříně a pod.) označte šrafovanou páskou FTL 100. Je možné také označit rohy únikových cest.

P  Postupujte podle výše uvedených bodů tak, až je tabulkami souvisle značena celá úniková cesta

P  K souvislému bezpečnostnímu značení v budovách se ztíženou orientací je vhodné využít fotoluminiscenční pásky - viz katalog.

P  Pokud jsou podmínky pro značení únikových cest složitější (více východů, velká budova) je potřebné nejprve zakreslit směry úniku do plánků evakuace podle plánu budovy. Pokud budete mít pochybnost zašlete nám plánky budovy ( řezy a půdorysy podlaží) s označením použitelných východů. Projekt Vám zhotovíme k objednávce nad 10.000 Kč zdarma.

 

 

Ukázky značení bezpečnostními fotoluminiscenčními tabulkami.

 

 1.  Bezpečnostní tabulka únikový východ vpravo  počet

2.  Bezpečnostní tabulka únikový východ vlevo  počet

 

3.  Bezpečnostní tabulka schody vpravo dolů   počet

4.  Bezpečnostní tabulka schody vlevo dolů počet

 

5.  Bezpečnostní tabulka schody vpravo nahoru počet

6.  Bezpečnostní tabulka schody vlevo nahoru počet

 

7.  Bezpečnostní tabulka směr úniku počet

8.  Bezpečnostní tabulka únikový východ  počet                  

10.  Bezpečnostní tabulka únikový východ - tlačit  počet          

11.  podlahové značení únikového východu  počet    

12.  Bezpečnostní tabulka požární - hasicí přístroj  počet    

13.  Bezpečnostní tabulka požární - hydrant  počet    

14.    počet    

15.    počet    

16.     počet    

17.  Bezpečnostní tabulka důležitá telefonní čísla  počet    

18.    počet    

19.     počet    

20.    počet    

Páska na svislé překážky FTL P200(1m/ks)

počet     

 

Páska na schody FTL P200(1m/ks)

počet     odolná

  

 Páska FTL P300 1m     

počet    

    

Obr.č.1    

l


          

 


 

 image BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | |bezpečnostní tabulky-ww.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce |