image
 
image

image

  Bezpečnost práce a požární ochrana - info

   Základní informace o BOZP a PO


Tato strana je určena pro firmy, které začínají s prevencí rizik a dokumentací. Co vlastně potřebujete, aby jste splnili základní předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně?

Pro firmy nad 25 zaměstnanců je tato strana jen informací o tom co se musí připravit, neboť v těchto firmách  musí být v  podle zák.č. 309/2006 Sb. dokumenty konzultovány a podepsány odborně způsobilou osobou.

Průvodce povinnostmi BOZP naleznete zde...


Dokumenty a činnosti určené předpisy pro všechny firmy


Prevence rizik BOZP, analýza rizik, opatření
1.
Pokud jste malá organizace s málo významnými riziky BOZP (administrativa a pod.) můžete analýzu rizik provést sami s využitím a doplněním připravených vzorů v programu Dokumentace BOZP a PO.   

 

   Tímto způsobem můžete  vytvořit všechny dále uvedené dokumenty. Ušetříte tak mnoho finančních prostředků za zpracovanou dokumentaci. 

    Pro ty, kdo nechtějí ztrácet čas, nebo jejich problematika BOZP je složitá jsme připravili balíček "Dokument servis", kde si můžete vypracování kompletní, nebo části  dokumentace objednat.

    Předpisy a úkoly prevence rizik podrobněji ..více
Záznamy o školeních, osnovy školení BOZP
"Proškolen z bezpečnosti práce"
..taková a podobná znění lze dosud vídat na záznamech o školení BOZP.. Takový záznam není průkazný. Záznam o školení musí mimo jiné obsahovat osnovu se základními předpisy,  informacemi o rizicích, bezpečnostním značení, pracovních podmínkách, zařazení podle kategorizace prací, první pomoc, bezpečnostní pokyny k zařízením , místním provozním bezpečnostní předpisy, informacemi o OOPP a mnoho dalších informací.

    Na vypracovanou rámcovou osnovu se můžete podívat zde: administrativa , výrobní pracovníci... Osnovu je nutné doplnit informacemi BOZP pro jednotlivé profese
Určení OOPP na základě rizik, vyhotovení seznamu poskytovaných OOPP, záznamy o výdeji OOPP
Na základě analýzy rizik
musí být vyhotoven seznam poskytovaných OOPP podle profesí nebo činností, tyto OOPP musí být průkazně, s podpisem vydány.  OOPP musí mít certifikát a chránit proti analyzovaným rizikům.
Zařazení prací do kategorií
Je potřeba vypracovat návrh kategorizace prací
na základě rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach vibrace a další). Na ohrožených pracovištích je potřeba provádět měření rizikových faktorů.  Více....Lékařská závodní preventivní péče (prohlídky)
Vstupní lékařské prohlídky,
opakované a výstupní musí být prováděny vždy a měly by být provedeny u smluvního lékaře  závodní preventivní péče.

Pokud jsou pracovníci zařazeni podle kategorizace do 3. nebo 4. kategorie musí být prováděny navíc vyšetření na míru zasažení rizikem (např. chladové testy na vibrace a pod.) v termínech určených v  kategorizaci prací.

Důležité je také, aby formulář na prohlídku obsahoval předepsané náležitosti. U některých činností je předpisy předepsána perioda prohlídek (práce v noci, ve výškách, řidiči a pod.) - více ve lhůtníku prohlídek.
Na pracovišti musí také být lékárnička.Dokumenty BOZP obecné 
Ve všech firmách musí být vypracováno:

Traumatologický plánPráce zakázané těhotným ženám,.....mladistvým... , Začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí..Zajištění revizí kontrola zkoušek bezpečnosti práce...
Jaká zařízení podléhají provádění pravidelných revizí a v  jakých termínech? Lhůtník revizí.   Kontroly BOZP: Lhůtník kontrol BOZP. 

Kontroly a revize zařízení...více o tématu.

Je také povinností stanovit termíny všech revizí, kontrol, údržby, školení, zdravotních prohlídek a osobu zodpovědnou za vedení lhůt bezpečnosti práce.

Sledování lhůt BOZP na PC s automatickým upozorněním a předprogramovanými lhůtami ...víceZdá se Vám, že těch povinností je již více než dost? Uvedené povinnosti jsou jen opravdu ty základní, nejdůležitější a nejvíce postihované.  Pokud očekáváte kontrolu OIP, podívejte se zde

 Objednejte si naše e-mailové noviny E-BOZP, budeme vás zdarma informovat o novinkách, doporučeních, zkušenostech a nových výrobcích pro bezpečnost práce a požární ochranu. Zasíláme jen fakta, informace, obvyklé kopy bezobsažných vět u nás nenajdete...Potřebuji službu v oblasti BOZP, požární ochrany
Základní d
ruhy poskytovaných služeb, ceny, možnosti. Od školení BOZP a PO až po speciální služby jako protivýbuchová prevence, dokumentace staveb. Více...


   

   

   

   

   

   

 

 

imageE- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | SAFETY SIGNS | PHOTOLUMINESCENT SIGN | |www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce |

image
image
image